Symtomfria kan vara stora spridare av viruset

Bara smittspårning och test kan avslöja om en symtomfri person bär på det nya coronaviruset. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Spridningen av det nya coronaviruset kan ske via personer utan symtom. Men det råder viss osäkerhet om hur det sker och i vilken utsträckning.

Det nya coronaviruset sprids när insjuknade personer med symtom överför viruset till övriga. Det har varit den dominerande bilden under utbrottet fram till de senaste dagarna.

Rapporter pekar nu på att smittspridningen till delar kan ske med hjälp av personer som är infekterade men inte har några symtom. De kan tillsammans med dem som har mycket milda symtom stå för en väsentlig del av spridningen.

Nyhetskanalen CNN rapporterar om den tyska forskaren Sandra Ciesek, chef för Institutet för medicinsk virologi i Frankfurt. Ciesek ska ha testat 24 personer som återvänt till Tyskland med flyg från Israel.

Sju av de testade visade sig ha det nya coronaviruset. Fyra av de testade hade inga symtom, medan tre andra hade tecken på covid-19.

Det som var överraskande var att de som fortfarande var utan symtom uppvisade högre koncentrationer av viruset i sina lungor än de med symtom.

Upp till hälften?

Flera andra forskargrupper har under de senaste dagarna lagt fram forskning som tyder på att en del av de infekterade smittas av personer som ännu inte uppvisat symtom.

En grupp bestående av belgiska och nederländska forskare granskade utbrotten i Singapore och Tianjin i Kina. Utifrån matematiska modeller räknar de med att överföringen av viruset i kring hälften av fallen skett innan några symtom visat sig för smittospridaren.

En annan grupp med forskare från Kanada, Nederländerna och Singapore granskade samma utbrott och räknar med att överföringen i medeltal skedde 2–3 dagar innan några symtom visat sig.

Båda studierna som publicerats MedRxiv är behäftade med osäkerheter och har ännu inte granskats av andra experter.

Redan tidigt under epidemin fanns misstankar om att det nya viruset sprids av symtomfria personer.

– På grund av att asymtomatisk infektion (infektion utan symtom) är möjlig, bör kontrollen av utbrottet gå ut på att isolera patienter, spåra personer som varit i kontakt med dem och försätta de personerna i karantän, sade forskaren och läkaren Kwok-Yung Yuen vid universitetsjukhuset Hongkong-Shenzen så tidigt som i januari.

Institutet för hälsa och välfärd THL skriver på sin hemsida till att det är oklart hur stor roll de symtomfria har för spridningen av det nya coronaviruset. Man refererar till världshälsoorganisationen WHO som enligt THL ser att största delen av infektionerna kan spåras till personer med symtom.

Frågan om vem som sprider viruset har varit i centrum för debatten om vilka åtgärder samhället ska vidta på grund av pandemin. De som argumenterade starkt för att skolorna skulle stängas hänvisade ofta till att också de med milda eller inga symtom alls kan vara stora spridare av det nya coronaviruset.

Också frågan om hur familjemedlemmar till personer i karantän skulle agera hade med frågan om att göra.

Hur förs smittan vidare?

De som har symtom ses främst föra smittan vidare genom droppsmitta när de till exempel hostar eller nyser.

Om personer utan symtom smittar, hur går det till? Studierna som hittills pekat på sådan smitta baserar sig främst på matematiska modeller och behöver ännu kompletteras med patientnära forskning.

Kinesiska forskare granskade 24 fall i Nanjing där man bedömt att det nya coronaviruset överförts av en person som inte uppvisat symtom. Spridningen utan symtom hade framför allt skett mellan boende i samma hushåll.

Patienterna i Nanjing är för få för man ska kunna dra generella slutsatser.

Beräkningarna om hur utbrottet avancerar via symtomfria infekterade försvåras att det ofta är svårt att definiera en symtomfri person. Att en person varit symtomfri tidigare baserar sig också ibland på subjektiva bedömningar, vilket kan röra till statistiken.

I fallet med covid-19 kan det här vara av stor betydelse. De vanligaste symtomen är feber och hosta, något som vi upplever rätt ofta och kanske inte reagerar för i milda fall.

Tidigare forskning är inte heller till särskilt stor hjälp. Andelen infekterade utan symtom varierar för olika virus som drabbar luftvägarna. Forskare har räknat med att andelen symtomfria kan vara allt från 10 till 90 procent för olika influensavirus.

En amerikansk forskargrupp konstaterar i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Epidemiology and Infection att vi behöver ytterligare forskning för att få veta mer om hur de som är infekterade men inte uppvisar symtom påverkar influensaepidemier.

"Framtida studier bör granska den genetiska bakgrunden till skillnaderna i hur virusvärdar reagerar på en virusinfektion, föra att identifiera mekanismerna som styr reaktionen på infektionen", skriver forskarna artikeln som publicerades i fjol.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning