Symtomfria barn inte lika stor risk för Helsingfors som för THL

Symtomfria Helsingforsbarn uppmanas inte att stanna hemma om någon i samma hushåll har covid-19. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Hur länge ska ett virusexponerat barn utan symtom stanna hemma? Helsingfors och Institutet för hälsa och välfärd ger olika besked.

På torsdagen publicerade Institutet för hälsa och välfärd (THL) sin nyaste rekommendation för hur man ska gå till väga om man misstänker att man själv eller någon familjemedlem smittats av coronaviruset.

I rekommendationen ingår vägledning för hur man ska göra om någon i familjen insjuknat i covid-19.

För barn heter det att: "Ett symtomfritt barn kan gå till skolan eller daghemmet när det har gått fem dygn sedan den insjuknade familjemedlemmens symtom började."

Redan några dagar innan hade Helsingfors och några andra stora kommuner ändå gett ett annat besked. Där sägs det att barn som exponerats i familjen ska gå till skolan normalt, om barnet är symtomfritt. Bara om barnet har symtom ska hen stanna hemma.

Sanna Isosomppi, överläkare vid den epidemiologiska verksamheten i Helsingfors, säger att staden håller fast vid sin tidigare vägledning till familjerna också efter THL:s besked.

– Vi gör bedömningen utifrån den allmänna bakgrundsrisken för smittspridning i vårt område.

Analysen är att risken för att smittas av viruset är stor i Helsingfors hur som helst, och att ett exponerat barn utan symtom inte ökar på den risken för andra i så hög grad att man kategoriskt skulle rekommendera att barnet ska stanna hemma i fem dagar.

– En sådan rekommendation skulle kräva att den är absolut nödvändig, och det ser vi inte att den är i nuvarande epidemiläge, säger Isosomppi.

En familj kan sedan själv bestämma att det exponerade barnet stannar hemma om det är praktiskt möjligt, men Helsingfors ger ingen sådan kategorisk rekommendation.

Både THL:s och Helsingfors nya rekommendationer och regler är följden av att resurser och fokus läggs på vården av allvarlig covid-19, men också på andra smittsamma sjukdomar.

– Influensasäsongen är på ingång, och vi kan inte längre bara koncentrera oss på coronaviruset, säger Sanna Isosomppi.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning