Sylvass nykomling kan bli midsommarmenyns höjdpunkt – näbbgäddan har kommit för att stanna

Ontrei Pennanen håller upp en präktig näbbgädda som drogs upp i Ingåvattnen. Bild: Privat

Flera fritidsfiskare som aldrig sett en näbbgädda förut har plötsligt dragit upp hyfsat stora exemplar i Finska viken under försommaren. Det är väntat, för arten trivs allt bättre hos oss, säger experterna.

Den som bespetsar sig på midsommarens fisktallrik kan med lite tur få in lite välkommen variation. Självfångad näbbgädda är inte längre någon omöjlighet.

HBL har tvärtom hört om flera fritidsfiskare som dragit upp ganska präktiga näbbgäddor i västra Finska viken under våren och försommaren, åtminstone från Hangö till Ingå.

– Det finns två orsaker. Dels börjar näbbgäddan förekomma vid vår kust just den här tiden på året, dels visar det på en spridning och ökning av förekomsten om man fångar näbbgädda i vatten där man inte fångat den förut, säger Lauri Urho, specialforskare vid Naturresursinstitutet.

Näbbgäddan skiljer sig från de flesta andra fiskarter på det sättet att den övervintrar utanför Östersjön, kring de brittiska öarna, men simmar in genom de danska sunden på vårvintern. Den trivs annars på djupt vatten, men i maj-juni kommer den in i grunda vikar för att leka.

– Tidigare har det varit ovanligt att man fångat näbbgädda hos oss, men sedan millennieskiftet har det skett en förändring, säger Hannu Lehtonen, professor i fiskerihushållning vid Helsingfors universitet.

Varför det?

– Det är något av ett mysterium. Temperaturen är antagligen en orsak, att vattnet blivit varmare om vårarna och näbbgäddan börjat föröka sig regelbundet i våra vatten, säger Lehtonen.

Lauri Urho påpekar att näbbgäddan inte förökade sig i Finska viken på 1900-talet, men sedan 2003 har det skett varje år. Också han tror att det varmare vattnet spelar in.

– Det verkar som att näbbgäddorna börjar simma in i Östersjön allt tidigare på vårvintern. Förekomsten blir antagligen permanent om vårarna förblir varmare än förut, säger Urho.

Eventuella saltpulser från Nordsjön kan också ge näbbgäddan lite skjuts.

– Salthalten i Finska viken räcker nätt och jämnt till för näbbgäddan, den är alldeles på gränsen. Redan tidigare förökade sig näbbgäddan regelbundet i Estland, främst utanför Dagö och Ösel, och så utanför Gotland, säger Urho.

Både Urho och Lehtonen rekommenderar näbbgädda som matfisk. Den är relativt fet och gör sig därför utmärkt som rökt.

– Allt beror naturligtvis på kockens preferenser, men i Estland är det vanligast att man röker den. Det gäller förstås att inte rygga tillbaka för den gröna färgen, säger Lauri Urho.

Näbbgäddan är blågrön på ryggen, och dess ben är gröna.

FAKTA

En omisskännlig rovfisk

Näbbgäddan (Belone belone) blir 50–75 centimeter lång (i extrema fall 90 cm) och den kan väga upp till ett drygt kilo.

Kroppen är långsmal och tillplattad på sidorna, käkarna är utdragna till en lång näbb med vassa tänder. Ryggfenan sitter långt bak. Det finns inga liknande arter i Östersjön.

Näbbgäddan är en mycket snabbt simmande rovfisk som tar småfisk och kräftdjur. Honan lägger upp till 40 000 ägg i maj-juni.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03