Åklagaren vill se dagsböter för Estonia-dyk

Ett hål i Estonias skrov som visades i dokumentärserien "Estonia – fyndet som förändrar allt". Hålet har uppskattats vara ungefär fyra meter högt. Bilden togs av en dykrobot. Bild: Dplay/TT

Åklagaren yrkar på att de två filmare som lät en robot dyka vid Estonias vrak ska dömas till dagsböter för att ha brutit mot gravfriden. De åtalade nekar till brott – dels för att de var på en tysk båt, dels med hänvisning till yttrandefriheten.

Journalisten Henrik Evertsson ville söka mer kunskap om varför färjan Estonia förliste. Därför filmades vraket med en dykrobot.

– Vi hade ett behov av att göra just den här informationshämtningen, säger Evertsson när han förhörs i tingsrätten.

Henrik Evertsson och en kollega till honom är åtalade för att ha brutit mot den särskilda lagen om gravfrid vid Estonias vrak på Östersjöns botten. I dag hölls rättegången i Göteborgs tingsrätt.

På en tysk båt

Advokat Johan Eriksson, som försvarar Evertsson, angav flera skäl till att de åtalade ska betraktas som oskyldiga. Filmteamet befann sig på en tysk båt, som avgått från tysk hamn – och Tyskland har inte skrivit under den särskilda Estonialagen. Därmed trodde man sig inte göra något brottsligt.

Men kammaråklagare Helene Gestrin tolkar lagen annorlunda.

– Vem som helst som bryter mot gravfriden kan åtalas, säger åklagare Gestrin i rätten.

Hon vill att de två åtalade döms till villkorlig dom och dagsböter. Beloppet föreslås bli högre för Henrik Evertsson, eftersom han ledde dykverksamheten.

Filmteamets dykningar har gett ny information om Estonia, påpekar Evertssons advokat.

– Det är en uppenbart en ursäktlig åtgärd, som man gör för yttrande- och informationsfrihetens skull, säger Johan Eriksson till tingsrätten.

"Omfattande diskussion"

Dykningarna ägde rum i september 2019, på den plats i Östersjön där Estonia förliste 1994. Filmmaterialet användes sedan i dokumentärserien "Estonia – fyndet som förändrar allt", som visades på Discovery.

Bilderna visar bland annat ett stort hål i skrovet som tidigare inte varit känt.

– Det har lett till, får man säga, en omfattande diskussion, konstaterar åklagaren Helene Gestrin.

Statens haverikommission kontaktade filmteamet och fick ta del av deras material, och nu granskas katastrofen på nytt, av myndigheter i flera länder.

Släpptes fram

En omständighet som togs upp under rättegången var att ett finländskt gränsbevakningsfartyg, vid namn Turva, flyttade sig för att släppa fram filmteamets båt till vrakplatsen.

– Vi hade absolut respekterat om hon hade visat någon myndighetsutövning på platsen, säger Henrik Evertsson om Turvas agerande.

Filmteamet var också noga med att ha stöd av den största föreningen för anhöriga till katastrofens offer.

– Man skulle inte filma inne i fartyget, eller på något sätt filma så att det skulle bli etiskt oacceptabelt, säger advokat Johan Eriksson i sin beskrivning av hur filmteamet resonerade.

Lagen kan ändras

Dykandets syfte och resultat kan eventuellt vägas in om Göteborgs tingsrätt finner de åtalade skyldiga, och kan då ligga till grund för ett lämpligt straff. Maxstraffet för brott mot gravfriden är två års fängelse, men det är mycket osannolikt att tingsrätten landar där.

I samband med myndigheternas nya intresse för katastrofen har regeringen beställt ett förslag om hur lagen om gravfrid kan ändras, för att tillåta nya undersökningar.

Passagerarfärjan Estonia förliste i Östersjön natten mot den 28 september 1994. Färjan hade lämnat hamnen i Tallinn kvällen före, men kantrade knappt halvvägs till Stockholm och sjönk på mindre än en timme.

852 människor omkom i katastrofen. 137 personer räddades.

Den internationella haverikommissionens viktigaste slutsats blev att fästena och låsen till Estonias bogvisir var underdimensionerade. Fartyget kantrade till följd av att stora mängder vatten forsade in på bildäck.

Överlevare, anhöriga och andra engagerade personer har dock krävt att det snabba förloppet när Estonia sjönk måste utredas ytterligare.

Efter att dokumentären "Estonia – fyndet som ändrar allt" sänts på Discovery har haverikommissionerna i Sverige, Finland och Estland inlett en ny granskning.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning