Svetlana Aleksijevitj fick svar av pessimistiska författarkollegor i Ryssland

Nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj talar med journalister vid ytterdörren till sin lägenhet i Minsk den 9 september. Bild: -

Visst kan man utläsa en tydlig rädsla för hårda repressalier från rysk sida, skriver Kristina Rotkirch som tagit del av debatten efter Nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitjs öppna fråga till den ryska intelligentian.

Varför tiger ni? Svetlana Aleksijevitj var ensam kvar i det belarusiska samordningsrådets ledning, isolerad i sin bostad, då hon ställde sin öppna fråga till den ryska intelligentian. Hur kan ni...