Sveriges stormaktstid från triumfer till tragedier

När det gäller krigföringen som präglade hela stormaktstiden är Gustav II Adolf och Karl XII i särklass. På bilden ryttarstatyn av Gustaf II Adolf på torget i Stockholm som är uppkallat efter honom. Bild: Mostphotos

Dick Harrisons nya verk ger en gedigen och nyanserad bild av stormakten Sveriges uppgång och fall, och av den kulturella blomstring och den materiella prakt som de allt rikare och allt mer statushungriga adelsmännen drev fram.

Stormaktstiden, som varade ett drygt sekel, från början av 1600-talet till 1720-talet, är en av de mest omskrivna historiska epokerna i Sverige. Hur kom det sig att ett relativt obetydligt nordligt ri...