"Sveriges beslut påverkar inte Finland alls"

Bild: Försvarsmakten

Den nya värnplikten i Sverige påverkar inte försvarssamarbetet med Finland det minsta, enligt huvudstaben. På svenska ambassaden påpekar man att många uppfattar förändringen som mer dramatisk än den är.

I och med att Sverige återinför värnplikten tar man ett steg närmare det finländska systemet med allmän värnplikt. Så tänker många finländare – men förändringen är mindre dramatisk än många tror, säger försvarsattaché Peter Stolt vid svenska ambassaden i Helsingfors.

– Här i Finland har jag emellanåt stött på missuppfattningen att den svenska värnplikten innebär att alla ska genomföra mönstringstester och utbildas, alltså ett system som påminner om den finländska allmänna värnplikten. Den diskussionen ebbar säkert ut nu. Det vi gör är att komplettera vårt personalförsörjningssystem – som fortfarande bygger på frivillighet – med den här möjligheten, för att säkerställa att vi får all den personal vi behöver, säger Stolt.

Stolt poängterar att Sverige hela tiden haft samma lagstiftning kring värnplikten, trots att den varit vilande.

– Det här är bara ett tillämpningssätt inom ramen för den rådande lagstiftningen, som nu återaktiveras för att tillgodose försvarsmaktens behov av personal.

Han har svårt att se att den nya värnplikten skulle ha några som helst konsekvenser för Finland eller för ländernas militära samarbete.

– Det handlar ju om att skapa bättre försörjningsmöjligheter inom vår organisation. Det enda jag kan tänka mig är att ett bättre system i Sverige ger stabilare förutsättningar för samarbetet med Finland.

Kommer det att göras några utredningar över om den nya situationen påverkar Finland?

– Det sker hela tiden ändå. Vi gör utvärderingar om hur samarbetet fungerar och vilka steg vi behöver ta med tanke på framtiden.

Inte heller på finländskt håll tror man att den svenska värnplikten påverkar Finland.

– De gemensamma övningarna fortsätter precis som förut. Jag ser inte att det spelar någon som helst roll om vi har att göra med yrkessoldater, så som under de senaste åren, eller med beväringar, säger kommodor Jan Engström vid huvudstaben.

Vilka konsekvenser kan det ha att den svenska värnplikten gäller för både män och kvinnor?

– Det kan förstås väcka diskussion om motsvarande system borde införas i Finland. Men den diskussionen har visserligen pågått ganska aktivt och länge här oberoende. Försvarsmakten anser att det i första hand är en samhällsfråga som ska avhandlas politiskt och inte militärt. Hos oss diskuteras ärendet i termer av volymer och praktiska arrangemang. Om hela årskullar börjar rycka in betyder det dubbelt så stora utrymmen, mer personal och ökade kostnader.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning