Sverigefinländare vill föra hem skallar som Karolinska Institutets rasforskare plundrade ur gravar i Finland

– De finländska skallarna på Karolinska Institutet borde återföras till Finland och få en värdig begravning på nytt, anser Sirpa och Tapani Humalisto. Bild: Ari Luostarinen

Karolinska Institutet borde återlämna människokranier från Finland för att begravas i den jord där de hör hemma, anser sverigefinländarna Sirpa och Tapani Humalisto. De har släktrötter på två orter i Finland, vars gravar plundrades av svenska vetenskapsmän.

Den 4 juli 1873 kommer tre svenska medicinare från Stockholm till Åbo med ångaren Constantin. Det är docenten Gustaf Retzius och läkarna Christian Lovén och Erik Nordenson.De stannar i Finland och väs...