Sverige vill ha fler kvinnor i militären

I dagarna skickas kallelser ut till mönstring för svenska ungdomar födda år 2 000. Omkring 11 000 kommer att kallas. Av dem är 28 procent kvinnor. Arkivbild Bild: TT/Jonas Ekströmer

I dagarna skickar Sverige ut kallelser till mönstring för ungdomar födda år 2000. Drygt 11 000 kommer att kallas. Av dem är 28 procent kvinnor.– Vi behöver ha en mer jämställd försvarsmakt, det leder till en starkare försvarsmakt, säger Sveriges överbefälhavare Micael Bydén.

Förra året återinfördes värnplikten i Sverige. Rekryteringsmyndigheten ansvarar för urval och rekrytering i samarbete med försvarsmakten. På en pressträff i på måndagen redogjorde myndigheten för läget med mönstringen för årskullen född 2000.

– Vi kommer att kalla dubbelt så många som förra året, omkring 11 000, säger generaldirektör Christina Malm.

Av dessa är 28 procent kvinnor, en ökning från förra året, men inte så stor andel som Micael Bydén önskar.

– För mig är det en rent operativ fråga. En jämställd organisation är en bättre organisation. Vi ligger rätt långt ifrån där vi skulle behöva vara. Här kommer den könsneutrala plikten att kunna hjälpa oss, säger Bydén till TT.

– Men det här är ingen rättvisefråga. Vi vill övertyga och rekrytera de som är mest och bäst lämpade.

Orsaken till att färre kvinnor kallas till mönstring handlar om intresse.

– Det är än så länge så att kvinnor i mindre utsträckning är intresserade av militär utbildning, säger generaldirektör Christina Malm.

– Men siffran är högre i år än i fjol och vi är glada åt att siffran går mot 30 procent.

Faller ifrån

Men att 28 procent kallas till mönstring innebär inte att lika stor andel av de som till slut inkallas är kvinnor.

– Det finns en kravnivå för varje befattning. Och i mönstringen faller många kvinnor ifrån på grund av bristande muskelstyrka, säger Christina Malm.

Förra året var 25 procent av de som kallades till mönstring kvinnor. Men av dem som till slut inkallades var bara 15 procent kvinnor.

– Det är en fråga som är på bordet. Är kraven rätt ställda? Ytterst måste försvarsmakten i så fall ta beslut om man ska ha annorlunda krav, säger Christina Malm.

– Min bedömning är att man borde få in fler kvinnor initialt i mönstringen.

Ökade satsningar

Och ÖB Micael Bydén aviserar nu ökade satsningar på information riktade speciellt till unga kvinnor i gymnasieåldern.

– Jag vet att det handlar mycket om information. Vi vet att den unga generationen i dag säger att de vill göra skillnad, de vill göra något meningsfullt. Om alla i den generationen kunde förstå att i försvaret har vi de jobben. Här gör du skillnad. Då tror jag utvecklingen kommer att gå i rätt riktning.

Samtidigt tror han inte att det kommer att lösa sig snabbt. Försvarsmakten har i dag knappt 10 procent kvinnor i uniform.

– Då är man inte i närheten av att vara en jämställd organisation. Vi skulle behöva passera 20 procent. Det går inte att göra snabbt. Men når vi 20 procent blir det sedan lättare att rekrytera fler, säger Micael Bydén.

En jämställd organisation är en bättre organisation. Vi ligger rätt långt ifrån där vi skulle behöva vara. Här kommer den könsneutrala plikten att kunna hjälpa oss, säger Sveriges överbefälhavare Micael Bydén. Bild: TT/Christine Olsson

Årskullen födda 2000 omfattar drygt 90 000 ungdomnar.

I mars fick alla brev med inloggningsuppgifter till en omfattande enkät. 88 101 svarade, motsvarande 94,5 procent, lika stor andel kvinnor som män.

Av dem som svarat görs ett urval vilka som kan kallas till mönstring. 38 774 ansågs möjliga att kalla.

Av dessa har ungefär hälften angivit att de inte är negativa till att komma till mönstringen, omkring 18 000.

Av dessa kallas 11 000 till mönstring, dubbelt så många som förra året. De får besked i dagarna. Av dessa är 72 procent män och 28 procent kvinnor.

Mönstringen sker augusti 2018 till maj 2019.

Sammanlagt 4 000 kommer att inkallas till värnplikt, från dem som mönstrat och från dem som själva sökt.

De första av dessa kommer att inkallas sommaren/hösten 2019.

Källa: Rekryteringsmyndigheten

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning