Sverige vill bygga upp civilförsvar med Finland

"Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas" och det är Ryssland som utgör det största säkerhetshotet. Det kommer den svenska försvarsberedningen fram till. Nu ska det civila försvaret igen byggas upp – i samarbete med Finland som tvärtemot Sverige har upprätthållit sitt.

STOCKHOLM Under tiotals år rustade Sverige ner både sitt militära och civila försvar. Av det som en gång var ett civilförsvar av hög klass, med skyddsrum och depåer av bränsle och mat, finns inte mycket kvar.

Men tiderna förändras och nu är synen på säkerhetsrisker och hot en annan. Det blev tydligt när den svenska försvarsberedningen på onsdagen lämnade över sin rapport till försvarsminister Peter Hultqvist med tyngdpunkt just på det civila försvaret.

I försvarsberedningen ingår alla riksdagspartier i Sverige och arbetet ska på sikt bädda för en blocköverskridande överenskommelse om riktning och resurser för försvaret.

"Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas", lyder formuleringen nu. Den är i linje med Finlands motsvarande, men en skärpning för svensk del.

– Vi har ett globalt säkerhetspolitiskt läge som präglas av instabilitet och oförutsägbarhet, säger ordförande Björn von Sydow.

Ryssland pekas ut som det största hotet med sin ökade militära förmåga och sitt oberäkneliga agerande.

Samhällsreform

Björn von Sydow säger att Sverige måste klara av svåra störningar. Mobiliseringen kan ta en vecka, och därför måste varje svensk vara beredd att klara sig på egen hand så länge.

Tidigare har beskedet varit att man behöver förråd av vatten, livsmedel och till exempel filtar för att klara tre dygn.

Hela landet igen ska räkna med att försvara sig självt i tre månader. Beslut om internationellt stöd kan dröja så länge.

Sjukhusen ska behöva kunna ta emot "tiotusentals döda och skadade" och skyddsrum måste byggas – det finns för få och många används till annat.

– De förslag som vi lämnar in i dag innebär en samhällsreform, säger von Sydow som medger att inget egentligen har gjorts inom civilförsvaret på tjugo år.

Finland plus Sverige

Försvarsberedningen lyfter speciellt upp samarbete med Finland vad gäller civilt försvar.

– Vårt syfte är att det ska gå lika på djupet som försvarsmakternas, säger Björn von Sydow.

Finland och Sveriges militära samarbete sträcker sig sedan 2015 utöver fredstida förhållanden.

Enligt honom ska det bland annat handla om samarbete kring livsmedels- och bränsleförsörjning. Samt:

– Vården – kan man ta patienter till och från varandra? Cyberattacker – kanske det ena landet inte är lika utsatt som det andra.

Han säger att Finland "kan behöva lämna sina erfarenheter till Sverige" så att Sverige "kommer på fötter snabbare", men räknar med att Sverige också har något att ge Finland, där Sverige kan komma med "friskt nytt tänkande" – bland annat vad gäller IT-säkerhet.

Också Norge nämns som partner, och möjligheten för alla tre länder att samverka förs fram.

Överdrivet hot?

Partierna är eniga kring huvuddragen i rapporten. Vänsterpartiets representant i försvarsberedningen, Lotta Johnsson Fornarve, anser ändå att den målar upp en alltför dyster hotbild och hade velat stå fast vid att ett angrepp på Sverige är osannolikt.

I stället borde mer tyngd läggas på krisberedskap vid bland annat epidemier och cyberattacker som hon bedömer som mer troliga.

Moderaternas försvarspolitiska talesperson Hans Wallmark formulerar sig annorlunda.

– Jag betonar att vi inte ska vara rädda, vi ska vara förberedda.

Förslagen beräknas kosta cirka 4,2 miljarder kronor, 420 miljoner euro, att genomföra per år.

Björn von Sydow har varit försvarsminister i Sverige och leder nu försvarsberedningen, en grupp med representanter från alla riksdagspartier. På onsdagen kom den med sin första delrapport. Bild: Lehtikuva/Marja Airio

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03