Sverige utreder elsparkcyklarna – Finland avvaktar

Sverige vill gå till botten med hur elsparkcyklarna ska göras till en fungerande del av trafiken. Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

Den svenska regeringen vill få bukt på problemen med elsparkcyklar och låter nu göra en grundlig utredning om fordonen.

– Elsparkcykeln är både älskad och hatad. Jag är positiv till ökad mobilitet och tycker om ny teknik men det får inte ske till priset av trafiksäkerheten, säger den svenska infrastrukturministern Tomas Eneroth enligt Svenska dagbladet.

Den svenska regeringen har nu gett i uppdrag åt Transportstyrelsen att se över situationen med elsparkcyklarna i hela landet.

Syftet är att ge de svenska kommunerna bättre möjlighet att reglera nya trafikslag och att ge verktyg för att se över frågan om tillståndsplikt.

– Vi ska ha ordning och reda på gatorna och därför behövs en grundlig genomlysning av frågan göras, säger Tomas Eneroth enligt tidningen.

Den svenska Transportstyrelsens uppdrag är tredelat: styrelsen ska ta fram en beskrivning av regelverken för eldrivna enpersonsfordon och en beskrivning av tillståndet gällande olyckor och olyckstillbud. De här utredningarna ska utmynna i en slutlig redovisning som lämnas in i mars 2021.

Finland avvaktar

Vid Kommunikationsministeriet berättar överinspektör Emma Särkkä att någon utredning om regelverken för elsparkcyklar inte är aktuell vid ministeriet. Hon påpekar att det i Finland redan finns en hel del reglering vad beträffar elsparkcyklarna.

– Från Transport- och kommunikationsverket kommer det olika tekniska krav på fordonen medan vägtrafiklagen sätter gränser för användandet. Elsparkcyklarna likställs ju med vanliga cyklar och får till exempel bara köras på cykelvägar.

– På Kommunikationsministeriet fortsätter vi följa med situationen aktivt, säger Särkkä

Också på Transport- och kommunikationsverket Traficom säger man att några utredningar vad gäller elsparkcyklar inte är på gång.

Hyllade och kritiserade

Elsparkcyklarna har tagit såväl Sverige som Finland med storm och väckt åsikter åt många håll. I Helsingfors har sammanlagt sex olika elsparkcykelföretag börjat sin verksamhet inom det gångna halvåret.

Samtidigt som elsparkcyklarna hyllas som en viktig länk i kollektivtrafiken får sparkcyklisterna också kritik för att de ofta kör på förbjudna platser, såsom på trottoarer, orsakar farliga situationer och lämnar sparkcyklarna efter sig så att de blockerar vägen för andra.

Också antalet personer som skadat sig allvarligt i sparkcykelolyckor har uppmärksammats. Tölösjukhus har meddelat att de regelbundet – flera gånger i veckan – emot patienter som brutit ben eller ådragit sig huvudskador i sparkcykelolyckor.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning