Sverige upplöser inte rasistiska organisationer

I Finland är NMR upplöst. I Sverige får rörelsen däremot fortsätta – men att vara medlem i NMR blir nu ett brott. Bild: HBL Arkiv/Stig Hammarsted

I två års tid har en parlamentarisk kommitté grunnat på hur man ska kunna få bort rasistiska organisationer. På tisdagen blev det klart att det blir förbjudet att tillhöra en rasistisk organisation och att stöda dem.

I Finland förbjöds den nynazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen i alla rättsinstanser. Den sista instansen var Högsta domstolen som i september 2020 upplöste NMR och en av dess underorga...