Sverige undantag när gränsrestriktioner hävs

Det är ännu tomt på Helsingfors-Vanda flygplats, men snart blir det kanske mera liv och rörelse. Bild: Jussi Nukari

Fritidsresenärer från Norden, undantaget Sverige, och de baltiska länderna är välkomna till Finland från och med måndag. I Sverige är man förvånad – och upprörd.

På fredag fattar regeringen de formella besluten om att inresor från Schengenländerna Estland, Lettland, Litauen, Danmark, Norge och Island tillåts. Ingen karantän förutsätts för dem som kommer från d...