Sverige skärper gränskontrollen vid Öresund – id-kontrollerna slopas

På Kastrup. Sveriges inrikesminister Anders Ygeman bedömer att gränskontrollen vid Öresund är viktigare "av säkerhetsskäl" medan id-kontrollerna, som utförs i Danmark, har haft migrationspolitisk effekt. Både han och infrastrukturminister Anna Johansson betonar att regeringen är beredd att återinföra id-kontrollerna, om läger så kräver, i praktiken om de asylsökande ökar. Bild: Nils Meilvang

För ett och ett halvt år sedan införde Sverige id-kontroller vid Öresund med syftet att få ner antalet asylsökande. Nu tas de bort, men i stället skärps gränskontrollen så att så gott som alla kommer att granskas på den svenska sidan. För pendlarna innebär det en lättnad.

STOCKHOLM I november 2015 tog Sveriges regering, efter årtionden av passfrihet, beslut om återinförd gränskontroll mellan Danmark och Sverige. I januari 2016 infördes id-kontroller.

Det här har betytt att den som reser från Köpenhamn till Malmö måste stiga av tåget vid Kastrup för kontroll av identitetshandlingar och sedan visa passet igen på den första stationen i Sverige. Också båttrafiken över sundet har omfattats av id-kontroller med så kallat transportörsansvar, vilket betyder att det har varit upp till tåg- och färjebolagen att se till att ingen utan handlingar tar sig in i landet.

Enligt Öresundsinstitutet pendlar 8 000–9 000 personer dagligen med tåg över sundet, och de allra flesta från Sverige till Danmark. För dem har de dubbla kontrollerna inneburit betydligt längre restider, glesare tågturer och ofta stor trängsel. Sydsvenska handelskammaren har beräknat att de samhällsekonomiska kostnaderna uppgår till 150 miljoner euro. Protesterna inte minst i Skåne har varit omfattande.

Men på en presskonferens på tisdagen meddelade den svenska regeringen att id-kontrollerna nu avskaffas, eller om man vill vara alldeles korrekt: inte längre förlängs. Det sker två dygn före EU-kommissionens tillstånd går ut. Oklart är om Sverige hade bett om en förlängning.

– Vi gör nu bedömningen att vi kan upphöra med id-kontrollerna den 4 maj, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Men hon betonar att regeringen "står beredd" att återinföra id-kontrollerna om så skulle behövas.

För pendlarna är det just id-kontrollerna på den danska sidan som har inneburit mest olägenheter. Det är också de som har haft störst effekt på att minska antalet asylsökande – det som har varit regeringens uttalade mål. Inrikesminister Anders Ygeman säger att minskningen är 80 procent.

Sedan dess har Sverige också skärpt sin asylpolitik betydligt, "till EU:s miniminivå".

– Vi är fast beslutna att vi inte ska hamna tillbaka i samma situation som vi var i innan, sade Ygeman på presskonferensen, i enlighet med den stramare svenska linjen.

Därför skärps nu i stället gränskontrollen vid Öresund.

– Vi måste kompensera bortfallet i id-kontroller med permanent högre gränskontroll, säger han.

Enligt Andes Ygeman ska i praktiken alla tågresenärer granskas när de kommer till Sverige. Dessutom införs automatisk kameraövervakning vid Öresundsbron med nummerplåtsavkänning på bilar. Regeringen vill också införa fordonsröntgen och "gränsnära" kontroller som kan utföras precis vid gränsen.

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen kommenterar i ett pressmeddelande det svenska beslutet att slopa id-kontrollerna med att det är "en god dag" och att kontrollerna har "gått ut över den starka dynamik regionen har haft i årtionden".

Samma dag som de svenska id-kontrollerna togs i bruk införde den danska regeringen kontroller mot den tyska gränsen. I Danmark har det funnits en rädsla för att landet ska få fler asylsökande när färre kan ta sig vidare till Sverige. Ungefär en femtedel av de asylsökande har pass eller motsvarande id-handling. De andra har alltså stoppats vid id-kontrollen på Kastrup.

Senare under tisdagen berättar EU-kommissionen om sin syn på om Sverige, Danmark, Norge, Österrike och Tyskland ska få fortsätta med sina tillfälliga gränskontroller.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning