Sverige och Finland måste visa vägen

Gammal skog lagrar mycket kol, men tillväxten är låg.

I motsats till budskapet i artikeln "Finland försöker bromsa Europas klimatpolitik" (HBL 23.5) tycker vi att Finland tillsammans med Sverige kan, och måste, visa vägen ut ur den fossila ekonomin. Det är många faktorer som bidrar till skogens klimatnytta. Men skogens nettotillväxt är den viktigaste. Det är trädens tillväxt som gör att atmosfärens koldioxid binds i biomassan, och därigenom också skapar möjligheter att ersätta fossila bränslen, plast och betong. Gammal skog lagrar mycket kol, men tillväxten är låg. Genom att avverka äldre träd när tillväxten börjar avta och ersätta dem med ny skog kan en hög tillväxt upprätthållas i brukade skogar.

Med tanke på de utmaningar som ligger framför oss är det viktigt att varje land tar sin del av ansvaret för att utveckla hållbara, vetenskapligt baserade lösningar som så långt möjligt gynnar både klimat, ekonomi och biologisk mångfald. Sverige och Finland är rika länder med stora naturtillgångar. Av den nordiska skogsarealen brukas 75 procent aktivt av hundratusentals markägare. Den årliga tillväxten är högre än vad som varje år tas ut. Det betyder att kol binds in och lagras i skog och mark samtidigt som både gamla och nya skogsprodukter kan avvändas för att ersätta kol, olja, naturgas och betong.

Samtidigt måste vi ytterligare främja naturvård och skydda skogarnas biologiska mångfald. Om vi lyckas med detta, kan vi ge exempel för andra länder, som sedan får välja metoder som passar bäst till deras förhållanden.

Pekka Kauppi professor, Helsingfors universitet Tomas Lundmark professor, Sveriges lantbruksuniversitet

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03