Sverige inför skatt på att elda sopor – regeringen vill ha skatt på plastpåsar

Den nya skatten kommer att göra det mindre lönsamt att bränna sopor. Bild: Berit Roald/NTB Scanpix

Trots kritik införs en skatt på avfallsförbränning nästa år.– Vi är beredda att ta den konflikt som kan uppstå, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).Samtidigt föreslås en skatt på plastkassar motsvarande 28 cent påsen.

Den 1 april införs första steget av en ny avfallsförbränningsskatt, som kommer att trappas upp under kommande år.

Skatten föreslås träda i kraft den 1 april 2020.

Skatten blir 75 kronor per ton avfall 2020, ungefär 7 euro. Därefter höjs skatten till 100 kronor eller 9,4 euro per ton 2021 och 125 kronor eller 11,7 euro per ton 2022.

2020 bedöms skatten öka skatteintäkterna med motsvarande 22,5 miljoner euro. 2021 ökas intäkterna till knappa 40 miljoner euro och 2022 till nästan 50 miljoner euro.

Undantag kommer att göras för farligt avfall, animaliska biprodukter, biobränsle och viss produktion av material.

Regeringen, C och L räknar med att avfallsförbränningskapaciteten i Sverige minskar efter 2030, eftersom nya investeringar blir mindre lönsamma. Det väntas i sin tur bryta trenden med ökade utsläpp till följd av allt högre kapacitet för avfallsförbränning.

Källa: Finansdepartementet

– Vi tror inte att en utveckling mot mer och mer förbränning leder till en effektiv resursanvändning. Vi vill att man i möjligaste mån ska återvinna material och se till att de cirkulerar i samhället, och först i sista hand låta dem gå till energiutvinning, säger MP:s språkrör Per Bolund.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och ingår i budgeten för 2020, som presenteras på onsdag.

Mindre lönsamt

Skatten kommer att göra det mindre lönsamt att bränna avfall för att producera el och värme.

– Vi tror att det här kommer att ha en positiv effekt just när man står inför ett investeringsbeslut. Ska man investera i en ny eller förlängd avfallsförbränningsanläggning eller ska man i stället investera i att återvinna materialen och utvinna värme från renare biobränsle, säger Bolund.

För två år sedan presenterade en statlig utredare något motvilligt en skatt på avfallsförbränning, men han var själv tveksam om den skulle få avsedd effekt. Även många remissinstanser var negativa. De ansåg bland annat att fokus ska vara tidigare i kedjan, med krav på produktion, konsumtion och insamling.

Per Bolund säger nu att regeringen har gjort en del justeringar av förslaget, både av nivån och av regelverket. Men han är som sagt beredd att ta konflikten med kritikerna.

– Men vi är övertygade om att kunskapen och förståelsen i samhället också har spritt sig sedan vi började investera i förbränningsanläggningar i Sverige och det finns en ökad medvetenhet om att det inte är det bästa sättet att använda resurserna på, säger Bolund.

Skatt på plastkassar

För att komma till rätta med nedskräpning och spridning av mikroplaster i naturen, föreslås också en skatt på plastbärkassar från den 1 maj nästa år. För en "vanlig" plastkasse i handeln blir skatten 3 kronor per kasse, motsvarande 28 cent, och för tunnare kassar 30 öre.

Regeringen, C och L hoppas att skatten ska bidra till att Sverige når EU:s krav på högst 40 tunna plastbärkassar per person och år 2025.

– Vi ligger väldigt långt ifrån det målet, säger Per Bolund.

Från 2021 kommer det att vara förbjudet med vissa engångsartiklar i plast i EU. En ny utredning ska dessutom arbeta fram förslag på hur en skatt på engångsartiklar kan se ut och vilka produkter som ska omfattas. Förslagen ska presenteras i augusti nästa år.

En ny skatt på avfallsförbränning föreslås från nästa år. Bild: Berit Roald/NTB Scanpix

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning