Sverige gör allt fel

Bild: Wilfred Hildonen

Rubriken är ironi. Jag är inte av den åsikten över huvud taget men den allmänna nordiska och europeiska och globala opinionen är just nu av den åsikten. Hela Sverige dras över en kam trots att det stora smittproblemet finns i Stockholmsområdet. Antalet avlidna i covid-19 visar att svenskarna har mycket att diskutera när pandemin i något skede är över.

Först ska vi klargöra en sak: jag tar inte ställning till om Sveriges sätt att tackla coronapandemin är rätt eller fel. Det har jag ingen som helst kompetens att göra. Alla som tror att Sverige medvet...