Sverige går mot ett Natoval

Tre färska opinionsmätningar om svenskarnas syn på ett Natomedlemskap ger helt olika resultat. Frågan kommer att vara mycket framme då valrörelsen snart börjar.

En opinionsmätning på uppdrag av Dagens Nyheter, visar att Natomotståndet har ökat jämfört med i fjol och att klart fler vill att Sverige förblir alliansfritt. Två andra mätningar ger tvärtom vid handen att de som vill att Sverige går med i försvarsalliansen är fler än de som föredrar alliansfrihet.

Samtidigt visar DN-mätningen att en klar majoritet av svenskarna som är emot ett Natomedlemskap tror att Nato kommer till undsättning vid en kris även om Sverige inte är medlem. De anser att Sverige genom att inte vara medlem kan undvika eventuella negativa konsekvenser men ändå dra nytta av säkerhetsgarantierna.

Det visar att det saknas kunskap om vad ett medlemskap egentligen skulle innebära för Sverige. Inget militärt stöd från Nato kan tas för givet som icke-medlem.

Förtroendet för det egna försvaret har förbättrats men är enligt opinionsmätningarna fortfarande "mycket svagt".

Med bland annat detta i bagaget åkte svenska politiker, militärer, journalister, tjänstemän och andra samlade till årets stora försvars- och säkerhetspolitiska möte i Sälen – Folk och Försvars rikskonferens.

Närvarande i Sälen på söndagen var också Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Han förklarade att endast medlemskap ger fulla försvarsgarantier. Trots att Sverige (och Finland) står mycket nära Atlantpakten är det inte fråga om ett regelrätt medlemskap med de fördelar – och förpliktelser – det innebär.

Statsminister Stefan Löfven (S) tonade i sitt tal på söndagen ner hotbilden mot Sverige och konstaterade att det direkta säkerhetshotet mot Sverige inte har förändrats. Hans inlägg väckte kritik eftersom den parlamentariska försvarsberedningen nyligen slog fast att "ett väpnat angrepp på Sverige kan inte uteslutas".

Oppositionsledaren Ulf Kristersson (Moderaterna) anklagar Löfven och hans socialdemokrater för att kväva debatten om ett eventuellt Natomedlemskap. Kristersson säger att de inte ska få ha evig vetorätt i den frågan.

Det är uppenbart att försvarspolitik i allmänhet och ett Natomedlemskap i synnerhet kommer att vara en av de viktiga frågorna då den svenska valrörelsen kommer i gång på allvar om en tid.

Det finns en klar skiljelinje mellan den borgerliga alliansen och det socialdemokratiskt ledda rödgröna blocket. Inom alliansen vill alla partier att Sverige går med i Nato, medan det nuvarande regeringsblocket och även Sverigedemokraterna säger nej.

Riksdagsvalet i september väntas varken ge majoritet för alliansen eller för de rödgröna. Det kan leda till en ny minoritetsregering eller öppna för ett blocköverskridande regeringssamarbete vilket är sällsynt i Sverige. Mycket tyder på att en blocköverskridning i höst kan bli ett beaktansvärt alternativ, men utöver traditionella politiska skiljelinjer mellan den borgerliga och icke borgerliga sidan tillkommer nu dessutom synen på Nato.

Natodebatten är på allvar i gång i Sverige och åtminstone enligt vissa opinionsmätningar börjar det svenska folket luta mot Natomedlemskap. Det är inte längre otänkbart att Sverige går med i Nato och det innebär en stor förändring också för Finland.

Det måste rimligen sänka tröskeln rejält också för ett finländskt medlemskap. Det kunde bli ett obehagligt scenario om inte Finland skulle välja samma väg.

Men hittills har de ledande politikerna i Finland inte gett ett entydigt svar på den här frågan. Våra politiker måste våga säga vad de anser att Finland bör göra ifall Sverige flaggar för ett framtida Natomedlemskap.

Natodebatten i Sverige borde ge de återstående presidentvalsdebatterna hos oss mera bränsle. Hur ser presidentkandidaterna på en situation där Finland ensamt skulle stå utanför Nato i Norden och i hela Östersjöregionen?

Tommy Westerlund Ledarskribent

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03