Sverige fortfarande viktigaste referenslandet för Finland

Mikko Majander, docent i politisk historia hävdar att det inte endast är den politiska vänstern, arbetarrörelsen eller socialpolitiska experter som använder Sverige som förebild utan också högern, näringslivet och ekonomer. Bild: SPT/Jenny Jägerhorn-Tabermann

Sverige och den nordiska modellen är fortfarande den viktigaste referensramen i våra politiska diskussioner. – Men betydelsen har förändrats, säger forskaren Mikko Majander.

När den finska välfärdsstaten byggdes upp användes den svenska modellen framför allt av socialdemokraterna som referensram och modell. Men också andra partier och intressegrupper har anammat den svens...