Sverige decennier efter i Natofrågan

Det är inte alldeles lätt för Sverige och Finland att gå i takt i fråga om ett eventuellt Natomedlemskap. Den Natodebatt som har förts med olika intensitet i Finland under många år har saknats i Sverige. Maria Wetterstrand konstaterar att Sverige ligger inte veckor utan decennier efter Finland i Natofrågan. Bild: Vesa Moilanen

Om Sverige väljer att fatta beslut att ansöka om Natomedlemskap, så sker det i hög grad över huvudet på befolkningen. Det sker utifrån en kunskapsnivå och debatt som är avsevärt mer begränsad än vad som borde vara fallet inför denna centrala fråga.

Jag bodde i Finland i nio år under 2010-talet. Jag kan inte ens räkna alla de gånger jag fick frågor rörande den svenska ståndpunkten i Natofrågan. Den kunde dyka upp i alla möjliga och omöjliga samma...