Sverige börjar bygga upp beredskapslager för läkemedel

Debatten om den svenska krisberedskapen och beredskapslagren för läkemedel har aktualiserats igen under pandemin. Bild: Mostphotos

Sveriges regioner som ansvarar för hälsovården i landet har tagit initiativet till att bygga upp beredskapslager för läkemedel tillsammans med läkemedelsföretaget Oriola som har stark finländsk anknytning. Finland, Norge och Schweiz används som skolexempel i den svenska debatten på hur krisberedskap och beredskapslager ska fungera i kristider.

Beredskapslager är en känslig fråga i Sverige. Vid millennieskiftet demonterades en stor del av de lager som fanns som en kvarleva från kalla kriget. Tio år senare när den allmänna värnplikten slopade...