Sverige återinför värnplikten - men ingen tvingas

Inget tvång. Omkring 7 000 kvinnor och 13 000 män i Sverige brukar varje år uppge sig vara intresserade av militärtjänst. Bild: EPA/SOREN ANDERSSON

91:an Karlsson, Sveriges folkkäraste seriefigur hann nästan falla i glömska när folkhemmet vande sig vid att inte behöva "göra lumpen" i värnpliktsarmén. Nu blir det ändring. Osäkerheten i världen tvingar svenskarna att tänka om och nu inkallas både kvinnor och män.

Den allmänna värnplikten i Sverige avskaffades 2010. Man förlitade sig på att det skulle finnas tillräckligt med frivilliga. Det gjorde det inte. Det svenska försvaret avvecklades så till den grad att bara några tiotal man fanns utposterade på Gotland när det ryska flygvapnet gjorde sina låtsasanfall över ön.

– Ska vi ha fulla och övade krigsförband så måste det frivilliga systemet kompletteras med värnplikt, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) till SVT Nyheter.

Regeringsbeslutet innebär att alla som är födda 1999 och 2000, både män och kvinnor, inom kort kommer att få information om vad beslutet om återinförd totalförsvarsplikt innebär.

– Intresse, motivation och vilja är en grundbit i rekryteringen och jag tror att det kommer att vara väldigt avgörande, säger Peter Hultqvist.

Motivation. Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist ser intresse, motivation och vilja som grunden för rekryteringen ungdomar till den svenska armén. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Till att börja med ska den svenska försvarsmakten planera för att 4 000 inkallas per år under åren 2018 och 2019.

Det finns ingen större anledning för svenska ungdomar att oroa sig för att behöva dra på sig uniformen mot sin vilja.

– Det är en låg risk, säger Annika Nordgren Christensen till nyhetsbyrån TT.

Nordgren Christensen har utrett det nya värnpliktssystemet åt regeringen.

Många intresserade

Redan i dag måste de som fyller 18 under året, omkring 100 000 ungdomar, fylla i ett så kallat beredskapsunderlag på Rekryteringsmyndighetens hemsida. Där får man också ange om man skulle vara intresserad av att göra värnplikt. Omkring 7 000 kvinnor och 13 000 män brukar varje år uppge sig vara intresserade.

– Då kan en vän av ordning lätt räkna ut att vi har 20 000 personer som någon gång visat intresse, och att det då är de som kallas till mönstring, säger Nordgren Christensen till TT.

Totalt kommer cirka 13 000 ungdomar födda 1999 att inkallas till mönstring. I siffran ingår både frivilliga och de som är uttagna med plikt. Efter fysiska och psykiska tester väljs slutligen de cirka 4 000 ut för att göra militär grundutbildning med värnplikt. De genomgår sedan en elva månader lång militärutbildning.

– Vi har ju ett system i Norge som fungerar med både värnplikt och professionell organisation och det är ju den som vi nu mer kommer att efterlikna, säger försvarsminister Hultqvist.

Flera i framtiden

Det här är en början. Om säkerhetsläget i närområdet försämras kan flera personer tas ut till värnplikt. Enligt Hultqvist skulle detta kräva rejält höjda försvarsanslag. Går man upp med 1 000 soldater så innebär det förhöjda kostnader med 60 miljoner euro per år.

Sverige skulle på sikt behöva fördubbla antalet soldater och sjömän för att kunna försvara landet, säger militärstrategiske experten Stefan Ring till Svenska Dagbladet.

Ring anser att beslutet att avskaffa värnplikten 2010 var förhastat.

– Ja, det är klart det var, annars hade man inte behövt ändra det. Man tog beslutet då för att man hade en annan syn på hur försvarsmakten skulle användas.

Stefan Ring anser att betydligt fler än 4 000 värnpliktiga skulle behövas.

– Jag är övertygad om att det finns ett större behov av utbildade värnpliktiga, men man får rätta sig efter dagens förhållanden. Försvarsmakten har inte möjlighet att starta en stor värnpliktsutbildning och ta in 10 000–15 000 personer, säger han till SvD.

Alla hurrar

Oppositionspartierna i den svenska riksdagen har inga invändningar till återinförandet av värnplikten. Mats Wallmark, moderaternas försvarspolitiska talesperson ansåg i sina uttalanden på torsdagen att det till och med behöver göras "mer än så".

Han tycker inte att den borgerliga alliansens beslut att lägga värnplikten vilande 2010 var felaktigt.

– Just att den inte avskaffades utan gjordes vilande visar att det fanns en beredskap för att kunna göra det man nu gör. Man får se att det är ett försämrat säkerhetsläge och att det krävs åtgärder, förklarar Wallmark.

Allan Widman, försvarspolitisk talesperson för Liberalerna tror inte att frivilligheten i värnplikten kommer att bestå så länge. Erfarenheterna de senaste åren visar, enligt Widman att frivilligheten inte varit framgångsrik.

– Flera politiker säger att värnplikten är ett komplement och att frivilligheten är grunden, men det återstår att se. Jag har en känsla av att vi kommer att utbilda fler och fler soldater och då kommer nog plikten att bli den dominerande vägen in i det militära försvaret.

Vänsterpartiet var emot avskaffandet av värnplikten och välkomnar regeringens beslut. Partiets försvarspolitiska talesperson Stig Henriksson bedömer försöket att skapa en svensk yrkesarmé som ett stort misslyckande.

Seriefiguren 91:an Mandel Karlsson, som väl nu hoppas på en renässans, står också beredd för nya utmaningar. Han och polaren 87:an Axelsson ryckte in redan 1932. Karlsson har visat bättre anpassning till dagens värld än 87:an, han har nämligen i motsats till denne slutat röka.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning