Svenskt riksdagsutskott kräver utredning: Ska finlandssvenskar bli nationell minoritet i Sverige?

Konstitutionsutskottet i Sveriges riksdag vill att den svenska regeringen låter utreda om finlandssvenskarna borde bli en nationell minoritet i Sverige. Bild: Mostphotos

Borde finlandssvenskar bli en nationell minoritet i Sverige? Det kräver nu den svenska riksdagens konstitutionsutskott att regeringen låter utreda. Sverigedemokraterna reserverar sig med motiveringen att "den finlandssvenska minoriteten räknas till den svenska nationen".

STOCKHOLM De fem nationella minoriteterna i Sverige är judar, samer, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Just nu pågår en utredning som ska se över lagen om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken och säkra att gruppernas rättigheter följs.

Men i den ingår inte finlandssvenskarna i Sverige. Den svenska riksdagens konstitutionsutskott vill nu ha en separat utredning som analyserar om finlandssvenskarna i Sverige ska erkännas som en nationell minoritet.

Utskottet beslutade på sitt möte på torsdagen att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen med uppmaning om det.

Förslaget kommer ursprungligen från motioner från Moderaterna och Centerpartiet. Sverigedemokraterna reserverar sig däremot mot utskottsförslaget. "Partiet anser att den finlandssvenska minoriteten räknas till den svenska nationen", står det i ett pressmeddelande.

Konstitutionsutskottet är den instans i Sveriges riksdag som granskar om regeringen och ministrarna följer reglerna för sitt arbete.

Frågan om finlandssvenskarnas ställning i Sverige har varit aktuell också tidigare. Under en interpellationsdebatt i riksdagen hösten 2015 sade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke att hon inte ser anledning till att finlandssvenskarna ska betraktas som nationell minoritet, till skillnad från den sverigefinska.

– Det som främst skiljer den sverigefinska minoriteten från den svenska majoritetsbefolkningen är det finska språket, men även att det finns en särskild sverigefinsk kultur. Då den svensktalande gruppen inte har dessa särskiljande grunder bedöms den inte omfattas av ramkonventionen.

De historiska minoritetsspråken i Sverige är jiddisch, samiska, romani chib, finska och meänkieli.

HBL har tidigare skrivit om diskussionen om finlandssvenskarnas ställning. Läs mer här.

Enligt en kartläggning som sverigefinska Sisuradio låtit Statistiska centralbyrån göra finns det 719 000 personer med finländskt ursprung i Sverige, det vill säga personer födda i Finland eller med förälder eller mor- eller farförälder födda i Finland. Lingvisten Mikael Parkvall har uppskattat att till och med en fjärdedel av dem är finlandssvenskar.

HBL har skrivit om en ny finlandssvensk flyttvåg till Sverige.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03