Svenskt mobilförbud i bilen avskräcker få

Förbjudet, men vanligt ändå. Arkivbild.Bild: Erik Nylander/TT

Lagen om mobilförbud i bilen verkar ännu inte haft någon större avskräckande effekt i Sverige. Under de första fyra månaderna har drygt 600 personer åkt fast.

391 bilförare har åtalats och i majoriteten av fallen har tingsrätten dömt föraren till 1 500 kronor, motsvarande 150 euro, i böter. Sedan maj har det dock utfärdats fler strafförelägganden än att ärendena gått till åtal. Ett strafföreläggande kan meddelas när den misstänkte erkänner brottet och det är klart vilket straffet blir.

– Nu har vi fått en praxis för vilket straffet blir och då kan man också börja skriva strafförelägganden, säger kammaråklagare Johan Bülow vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö.

– Nästa steg är att polisen ska kunna skriva ordningsbotsföreläggande. Det är ute på remiss nu.

Lagen om förbud mot att hålla i mobilen eller annan kommunikationsutrustning trädde i kraft den 1 februari i år. Enligt Transportstyrelsen är mobiltelefoner inblandade i runt 100 trafikolyckor per år.

De första fyra månaderna sedan lagen trädde i kraft har antalet personer som tagits av polis varit ungefär samma varje månad.

Det finns vissa undantag från förbudet. Det gäller inte fordon i blåljusverksamhet eller liknande, som vid räddningstjänst eller sjuktransporter eller för till exempel barnmorskor, läkare och kriminalvårdspersonal vid brådskande ärenden.

Fakta

Så många har åkt fast

Februari: 129, varav 105 gick till åtal, 3 strafförelägganden

Mars: 170, varav 137 gick till åtal, 2 strafförelägganden

April: 142, varav 114 gick till åtal, 16 strafförelägganden

Maj: 154, varav 35 gick till åtal, 111 strafförelägganden

Källa: Åklagarmyndigheten

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00