Svenskt daghem i Rödbergen saknar bygglov – måste flytta efter 92 år

Daghemmet B.É. von Schantz har funnits på Smedsgatan i Rödbergen i nästan 100 år. Bild: Helsingfors stadsmuseum

Daghemmet B.É. von Schantz i Rödbergen saknar bygglov och blir tvunget att flytta. Daghemmet har funnits på samma ställe sedan 1927.

Det var i vintras som Helsingfors satte i gång en utredning av stadens daghem och hur det står till med deras bygglov, efter att det kommit fram att flera av företaget Ankdammens daghem saknade bygglov.

Utredningen visade att Ankdammen inte var de enda som syndade mot reglerna, då brister i byggloven uppdagades hos över sjuttio daghem, såväl privata som kommunala.

Också Barnavårdsföreningens daghem B.É. von Schantz i Rödbergen har visat sig sakna bygglov för daghemsverksamhet, trots 92 år på samma ställe.

Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell. Bild: Barnavårdsföreningen

Daghemmet finns i ett bostadshus och att bygga om så att daghemmet skulle uppfylla kraven för daghemsverksamhet skulle vara både svårt och kostsamt, säger Pia Sundell, verksamhetsledare på Barnavårdsföreningen. Daghemmet fyller till exempel inte kraven på luftkonditionering.

– Lokalen är byggd för daghemsverksamhet, och Barnavårdsföreningen tog den i bruk 1927 och har haft den i användning ända sedan dess. Det är först nu som problemet med bygglovet uppdagats. Men jag har full respekt för att man vill att barn ska vårdas i klanderfria utrymmen, säger Sundell.

Barnavårdsföreningen har ansökt om uppskov av staden för att få vara kvar i den gamla lokalen till nästa sommar. Helsingfors stad har ett köpavtal om daghemstjänster med Barnavårdsföreningen.

– Det finns ingenting farligt eller olagligt med lokalerna, även om vi länge redan tyckt att det är för trångt. Så vi hoppas att staden har överseende. Framför allt vill vi ju att barnens vardag ska kunna fortsätta fungera så bra som möjligt, och därför hoppas vi att de som nu går på daghemmet kan få vara kvar till sommaren, säger Sundell.

Föreningen söker nu nya lokaler för daghemmet.

– Vi jobbar på det varje dag.

Det finns 28 platser på daghemmet.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning