Svenskspråkiga rektorer vill senarelägga sommarlovet

Bild: HBL-arkiv

Genom att skjuta fram läsårsavslutningen med två veckor infaller elevernas sommarlov under den varmare delen av sommaren, skriver rektorerna bakom medborgarinitiativet.