Svenskspråkiga rektorer vill senarelägga sommarlovet

Bild: HBL-arkiv

Genom att skjuta fram läsårsavslutningen med två veckor infaller elevernas sommarlov under den varmare delen av sommaren, skriver rektorerna bakom medborgarinitiativet.

Försommaren i Finland är ofta kall och regnig, medan vädret är finare under sensommaren. Då avslutandet av läsåret skjutits upp med två veckor kommer sommarlovet i Finland i högre grad att sammanfalla...