Svenskspråkiga rektorer vill senarelägga sommarlovet

Bild: HBL-arkiv

Genom att skjuta fram läsårsavslutningen med två veckor infaller elevernas sommarlov under den varmare delen av sommaren, skriver rektorerna bakom medborgarinitiativet.

Försommaren i Finland är ofta kall och regnig, medan vädret är finare under sensommaren. Då avslutandet av läsåret skjutits upp med två veckor kommer sommarlovet i Finland i högre grad att sammanfalla med sommarlovet i de övriga nordiska länderna och det övriga Europa, står det i medborgarinitiativet som undertecknas av rektorerna Niklas Wahlström, Mia Förars-Pöytäniemi och Andreas Hollsten.

De hör till Södra Finlands svenska rektorsförening, vars styrelse i fjol beslöt att driva ärendet.

På måndagsmorgonen hade medborgarinitiativet samlat 3 500 underskrifter. Helsingin Sanomat skrev om initiativet på söndagen, vilket ger det stor synlighet.

Rektorerna argumenterar för att ett senare sommarlov skulle ha en gynnsam inverkan på elevernas och deras vårdnadshavares möjligheter att återhämta sig. Behovet av att åka till sol och värme på sydligare breddgrader under läsårets arbetsdagar skulle också minska, vilket direkt skulle minska elevernas frånvaro, skriver de.

Rektorerna betecknar den nuvarande höstterminen som lång och tung för både eleverna som skolans personal, men de vill också lyfta fram den europeiska integrationen. Enligt dem är det önskvärt att läsårstiderna inom EU sammanfaller med varandra eftersom det ordnas många internationella evenemang under som också de finländska ungdomarna kunde delta i om, om sommarlovet fortsatte långt in i augusti.

Så lyckas du vid köp av däck

Här är Euromasters tipslista med fem punkter. 15.10.2018 - 10.18