Svenskspråkiga aktörer oroade över minskat utbud, medan mediehus vill se begräsningar i ny Yle-lag

Det ska inte finnas några undantag som möjliggör mer textproduktion på svenska, menar finlandssvenska mediehus i sin kritik av förslaget till ny Yle-lag. Yle försvarar däremot undantaget och menar att det annars finns en risk för marginalisering av det svenskspråkiga i Finland. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Lagförslaget att Yle inte ska få publicera innehåll enbart i textform väcker kritik hos flera av de instanser som har valt att kommentera det. Finlandssvenska mediehus vill däremot att också den svenskspråkiga produktionen ska begränsas på samma sätt som den finska.

Måndagen var sista dag att kommentera förslaget till ny Yle-lag som gick på remiss i juni.Lagen som reglerar public service-bolaget ska revideras efter att EU-kommissionen har reagerat på ett klagomål...