Svenskspråkig service måste tryggas

Förslaget Kårkulla utarbetat innebär inte att ett landskap ska få produktionsansvar.

Det råder missförstånd kring Kårkulla samkommuns förslag till hur svenskspråkig service för personer med funktionsnedsättning kunde ordnas efter social- och hälsovårdsreformen. Det handlar inte om att bevara Kårkulla samkommun, den upphör i och med reformen. Det handlar om att trygga den svenskspråkiga servicen för personer med funktionsnedsättning i framtiden. De svenskspråkiga volymerna är så små att ett landskapsöverskridande samarbete är nödvändigt för att kunna trygga denna service.

Förslaget Kårkulla utarbetat innebär inte att ett landskap ska få produktionsansvar. Modellen utgår från att ett landskap har organiseringsansvar och ansvarar således för att det finns svenskspråkig service att tillgå i alla tvåspråkiga landskap. En gemensam nämnd skulle inrättas i vilken fullmäktige i alla berörda landskap skulle utse ledamöter. Verksamheten skulle bolagiseras och landskapens affärsverk kunde äga sina egna bolag i sina landskap, alternativt kunde landskapen samäga bolagen. Dessa bolag skulle konkurrera på lika villkor med övriga producenter på marknaden.

Kundernas valfrihet skulle på inget sätt minska eftersom de omfattas av en kundsedel eller en personlig budget med vilken de själv väljer serviceproducent, i enlighet med rådande valförslag. Landskapet eller dess affärsverk styr inte kundens val.

Det optimala vore om ett flertal aktörer kunde erbjuda service på svenska för att ge större valmöjlighet till kunderna, helt inom ramen för vårt förslag som alltså inte handlar om produktion utan organisering. Det välkomnar vi varmt.

Christer Rönnlund fullmäktigeordförande Anna Lena Karlsson-Finne styrelseordförande Kårkulla samkommun Läs mer om Kårkulla och vårdreformen här: Ilska mot Kårkulla i Svenskfinland – "Ett monopol som krossar valfriheten" Kårkulla: Förfinskning om verksamheten splittras Ledare: Det finlandssvenska dilemmat i ett nötskal

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning