Svenskfinlands soldattorp är ett outforskat kapitel

Peter Ragnvaldsson och Margaretha Wildtgrube vid föreningen Helsingfors Släktforskare leder ett nytt projekt med syfte att kartlägga soldattorpen i Svenskfinland. De uppskattar att det fanns närmare tvåtusen soldattorp, men endast ett fåtal har bevarats, såsom Kvarnby soldattorp i Esbo. Bild: Cata Portin

Få Esbobor känner till historien bakom det röda, anspråkslösa torpet som står längs Kungsvägen i Kvarnby. Det byggdes på 1700-talet och beboddes då av Kronans soldater. Senare har det varit ett hyreshus, men nu är dess framtid oklar.

Det fanns närmare 2 000 soldattorp bara i Svenskfinland, hur stort antalet är i hela landet är okänt. Soldattorpen är nämligen en tämligen outforskad del av vår historia, ett arv från den svenska tide...