Svenskfinland får två nya läsambassadörer: Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass

Författaren Henrika Andersson blir läsambassadör. Bild: HBL-arkiv

Läsambassadörerna ska utveckla verktyg för att barnen inte ska förlora sin läsiver.

Två läsambassadörer ska främja barnens läsiver, skriver Sydkustens landskapsförbund i ett pressmeddelande. Läsambassadörerna är författaren Henrika Andersson och modersmålsläraren Amanda Audas-Kass.

Under det treåriga projektet ska läsambassadörerna utveckla verktyg som uppmuntrar barnets fantasi och förbättrar koncentrationsförmågan. Fokuset är i huvudsak på två målgrupper: barn som ännu inte läser själva och barn vars första läsiver riskerar att avta.

Satsningen bygger på projektet Den finlandssvenska läsambassadören som avslutades 2017. Sydkustens landskapsförbund är ambassadörernas arbetsgivare och genomför projektet tillsammans med flera andra organisationer.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46