Svenskfinland behöver vara mer öppet till nyanlända och stödja en integration på svenska

Bild: Hildonen

Jag har verkligen svårt att förstå de finlandssvenska kommuner som endast har finska som integrationsspråk. Finland är inte Mumindalen, där vissa invånare kan förpassas till rollen som Mårran.

Som svenskspråkig invandrare från Sverige i Finland har landets tvåspråkighet gett mig möjligheten att använda det svenska språket i myndighetssammanhang, och samtidigt lära mig finska under min treåriga integrationsplan. Men i min första hemstad Joensuu har tvåspråkigheten inte stort fäste. Tjänstemän vägrade prata svenska och besvarade mina samtal på engelska. Dessutom var det jättekonstigt att jag talade svenska.

Språkkurserna i finska för nyanlända är en annan katastrof: undervisningen är dåligt planerad och grupperna består av såväl gamla som unga personer med goda och dåliga kunskaper i finska blandade huller om buller. Än i dag – efter tio år i Finland – syns följderna av detta i mina bristfälliga kunskaper i det finska språket.

Idén om Finlands tvåspråkighet som något så unikt har enligt mig gått förlorad, då myndigheterna verkar avgränsa tvåspråkigheten till begränsade delar av landet. Vart tog det moderna landets mogna 100-åriga demokrati och mänskliga rättigheter vägen, och vad hände egentligen med det tvåspråkiga Finland och rättsväsendet som skyddar lag och ordning?

Just nu studerar jag vid en svenskspråkig yrkeshögskola. Ifall jag skulle studera på finska, skulle min studietid vara tidsmässigt tre gånger mer krävande. Jag inser vilket värde de svenskspråkiga utbildningarna har för det svenska språkets ställning och användningen av svenska i professionella sammanhang.

Men hur kommer det sig att mina utmärkta kunskaper i svenska och tre andra språk inte räckte till för ett arbete i Finland? Hur ser det finlandssvenska samhället på mig egentligen? Tycker de också att mina språkliga färdigheter inte är tillräckliga för ett arbete?

Integrationen av nyanlända utgår ifrån att man har ett arbete, allt annat planeras kring det. I arbetsansökningarna bedöms ens språkfärdigheter av yrkesverksamma personer som har språket som modersmål och förväntar sig liknande färdigheter som de själva föddes med. Detta är en utmaning för nyanlända att hantera – det finska språket är svårt och kräver tid att lära sig. Det finns ett behov för att använda svenska som ett alternativt integrationsspråk, eftersom det för många kan vara lättare att lära sig svenska än finska. Svenskan kan för många invandrare möjliggöra en snabbare integration i samhället och motverka negativa känslor av isolering, ensamhet och otrygghet i invandrarens vardag.

Jag kan ha en viss förståelse för människornas inställningar till olikheter. Det som jag har svårt att förstå är hur man kan låta inställningarna påverka det professionella i oviljan att betjäna vissa medborgare. Detta skadar tillförlitligheten för hela det grundläggande system som vi stolta står för och värdesätter. Finland är inte Mumindalen, där vissa invånare kan förpassas till rollen som Mårran. De värderingar som samhället bygger på bör gälla alla samhällsmedborgare oavsett en enskild tjänstemans egna personliga åsikter eller föreställningar. Vi är inte ett samhälle fullt med orättvisor utan ett samhälle med respekt för mänskliga rättigheter som behöver ta hänsyn till alla medborgare.

Jag har verkligen svårt att förstå de finlandssvenska kommuner som endast har finska som integrationsspråk. Man utnyttjar inte möjligheten att få fler svenskspråkiga invånare, trots att möjligheterna att erbjuda svenskspråkiga tjänster direkt beror på antalet svenskspråkiga. Det ligger nog i Svenskfinlands intresse att öka antalet svenskspråkiga för att säkerställa de språkliga ställningarna och vara med som en huvudaktör i Finlands demokratiska utveckling. Språkbruket behöver utvidgas för överlevnad, inte isoleras för att förklingas i framtiden.

Bevarandet av det svenska språkets ställning i Finland är en demokratisk rättighet för det finlandssvenska samhället, men jag tror också att Svenskfinland behöver vara mer öppet till nyanlända och stödja en integration på svenska, för att förstärka det svenska språkets ställning.

Mesut Öngörür Tusby

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning