Svenskar tvingas flyga till Finland för att föda – Uppsala hyr vårdplatser i Åbo

Nordiskt samarbete. På grund av personalbrist i Sverige har Akademiska sjukhuset i Uppsala hyrt två vårdplatser på Åbo universitetscentralsjukhus. Bild: LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Det pressade läget inom neonatalvården i Sverige tvingar Akademiska sjukhuset i Uppsala att hyra två platser på Åbo universitetscentralsjukhus över sommaren. I helgen flög två familjer från Uppsala till Åbo för att föda.

Det är andra gången på mindre än ett år som familjer måste åka till Finland på grund av brist på vårdplatser för tidigt födda barn i Uppsala. Tre familjer flögs till Åbo i december, och i helgen måste ytterligare två familjer flygas till universitetssjukhuset i Åbo.

Läget inom neonatalvården i Sverige har varit pressat redan länge. Födelsetalen i landet ökar samtidigt som det råder brist särskilt på specialiserade sjuksköterskor. I Uppsala är personalbristen så svår att Akademiska sjukhuset tvingats halvera antalet vårdplatser. I våras bestämde man att inleda ett samarbetsavtal med Åbo universitetscentralsjukhus över sommaren om att hyra två vårdplatser.

– Det här är en kvittens på att kapaciteten i Sverige inte räcker till för det vårdbehov som finns, säger Erik Normann, sektionschef för neonatalavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, till SVT.

Enligt SVT förlöstes en av kvinnorna i Åbo, medan den andra kunde föda i Sverige men flögs till Åbo för eftervård.

Åbo anställer fler sjukskötare

På Åbo universitetscentralsjukhus välkomnar man de svenska patienterna.

– Vi tar gärna emot föderskor från Sverige och ser att det i framtiden kunde finnas mer nordiskt samarbete av det här slaget, säger Hanna Soukka, avdelningsläkare på Åbo universitetscentralsjukhus, till HBL.

Soukka säger att Åbo dels på grund av sitt läge, dels på grund av sin tvåspråkiga status är väl lämpat för att ta emot patienter från Sverige. Hon påpekar ändå att det allra bästa vore att patienterna får vård i sitt hemland.

– Att få ett prematurt barn är enormt stressfyllt i sig självt och att tvingas flyga till ett främmande land är inte idealiskt.

Enligt Soukka är det omöjligt att helt eliminera rusning på något sjukhus – det går inte att veta hur många prematura barn, eller tvillingar eller trillingar, som föds – men för tillfället har Åbo universitetssjukhus kapacitet att ta emot de svenska patienterna. Man har anställt fem extra sjukskötare för Uppsalas patienter, och det är Akademiska sjukhuset som står för alla kostnader de svenska föderskorna orsakar.

Då tre familjer i december flögs till Åbo för att föda rapporterade Dagens Nyheter att familjerna stött på språkproblem.

Hanna Soukka säger att sjukhuset nu haft möjlighet att förbereda sig inför sommaren och att man sett till att sjukskötarna kan svenska.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning