Svenskan, utbildningen och villastaden viktiga valteman i Grankulla

Att det erbjuds kommunal service på svenska är viktigt för många Grankullabor, så också för Katarina Yläjärvi, som tar sig ett bad i vaken i Gallträsk. Bild: Niklas Tallqvist

Vilka sakfrågor är viktiga då du väljer din kandidat i kommunalvalet? HBL ställde frågan till Grankullabor som motionerade runt Gallträsk en solig men kylig vårdag.

Pekka Pekkarinen. Bild: Niklas Tallqvist

Pekka Pekkarinen:

– Att stödja ungdomarna, goda friluftsmöjligheter och miljöpolitiken är de viktigaste sakerna enligt mig. Vi behöver motionsplatser som skidspår och skridskobanor vintertid. Jag är ingen anhängare av homogena bostadsområden, utan tycker att det blir bäst om man blandar olika boendeformer inom ett område.

– Ännu vet jag inte vem jag ska rösta på, närmare valet kommer jag aktivt att jämföra olika alternativ.

Daniela Grönlund. Bild: Niklas Tallqvist

Daniela Grönlund:

– Just nu är jag mest orolig för våra barn och ungdomar, speciellt de unga som länge har varit hemma på distansundervisning, även om den har hållit väldigt bra standard här i Grankulla.

– Jag har funderat mycket på jämställdheten i studentskrivningarna, att de studerande i huvudstadsregionen är i en sämre situation än unga i andra delar av landet, som har fått gå i närundervisning hela hösten. Det här är inte en fråga som avgörs i kommunfullmäktige, men jag kommer nog att rösta på nån som vill arbeta för de ungas rättigheter, nån som sätter de unga i fokus.

Annika Koivu. Bild: Niklas Tallqvist

Annika Koivu:

– Det måste bli ett slut på byggandet av höghus i Grankulla, för de senaste åren har här byggts väldigt mycket. Det är viktigt att villastaden bevaras såsom den har varit, att här också i framtiden finns småhus och mycket natur.

– Vi har väldigt bra skolor och lärare i Grankulla, men jag oroar mig ändå för nivån på utbildning, speciellt i högstadiet där jag tycker att kraven i vissa ämnen är för låga.

– En sak som Grankullaborna inte är så bra på är inkludering, det är inte så lätt att komma in i gemenskapen här. Jag är själv uppvuxen i staden, men har bott utomlands i 20 år och när vi flyttade tillbaka var det inte så lätt att komma in i gemenskapen igen. Men det kanske politikerna inte kan ändra på?

– Jag skulle vilja hitta en kandidat som får till stånd resultat, nån som också gör och inte bara ger vallöften.

Pekka Haverinen. Bild: Niklas Tallqvist

Pekka Haverinen:

– I kommunalval är de lokala frågorna viktigast, här i Grankulla är det miljön, ekonomin och byggandet. Det är viktigt att de grönområden vi har, som Gallträsk och Kasaberget, bevaras och hålls i bra skick. Som vårdledig småbarnspappa ligger det i mitt intresse att det finns dagvårdsplatser, att förskolan och skolan fungerar bra.

– Överlag är de kommunala sakerna i skick här, men det får inte byggas för mycket, helst inte mera höghus nu, Grankulla har vuxit med fart de senaste åren. Det är viktigt att staden bevarar sin gröna prägel, att det finns grönområden, gångvägar och friluftsområden.

Att det erbjuds kommunal service på svenska är viktigt för många Grankullabor, så också för Katarina Yläjärvi, som tar sig ett bad i vaken i Gallträsk. Bild: Niklas Tallqvist

Katarina Yläjärvi:

– Det svenska språket är förstås viktigt för mig som finlandssvensk, att det finns politiker som ser till att den svenska servicen fungerar även i framtiden.

– Som småbarnmamma är jag mån om att det finns tillräckligt med dagisplatser och att man snabbt får tid hos en läkare på den egna hälsovårdcentralen. Hälsa och välfärd är annars också viktiga ämnen för mig. Med tanke på språket kommer jag nog att välja en kandidat som försvarar det svenska, nån från SFP:s lista.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning