"Svenskan ska ge finska barn ett mervärde" – så överlever Björneborgs svenska samskola i en helfinsk miljö

Ledande rektor Martin Hartman (till vänster) och Erik Rosenlew, ordförande för Svenska kulturfonden i Björneborg, är säkra på att Björneborgs svenska samskola har en framtid i den nästan helfinska staden. – Nyckeln är att vara ett attraktivt alternativ för de finskspråkiga familjernas barn. Bild: Karl Vilhjalmsson

Omgivningen är enspråkigt finsk och strukturen som upprätthöll en svenskspråkig tjänstemannaklass har försvunnit. Men Björneborgs svenska samskola tynar inte bort – tvärtom växer elevantalet. Till receptet hör en enhetlig skolmiljö på svenska från dagis till studentexamen, egna lokaler i hjärtat av staden och en förmögen stiftelse i bakgrunden.

BJÖRNEBORG I matsalen i Björneborgs svenska samskola, BSS, surrar det som i en bikupa när årskurs ett gör sig redo för filmeftermiddag, med Husdjurens hemliga liv på programmet.Merparten av ba...