Svenskan lika viktig som finskan när Ode öppnas

Att osynliggöra svenskan i Finland är att osynliggöra en del av det finländska samhället.

Språk och litteratur går hand i hand. Därför upprör det många att det nya stadsbiblioteket Ode inte har satsat mer på invigningsfestens svenska program.

Att ett svenskspråkigt förlag med tre författare samt en barnteater bjudits in till festen räcker knappast till för att övertyga publiken om att den svenskspråkiga litteraturen kommer att vara välrepresenterad i bibliotekets utbud. Många hade nog förväntat sig att stadsbiblioteket i ett land med två officiella nationalspråk skulle låta båda språken synas och höras tydligt under invigningen.

Det positiva med nyheten är att det lovats innehåll på både samiska och engelska på Odes invigningsfest, även om det påtalats att programmet ska innehålla flera oder på engelska än på svenska. Medan det är fantastiskt att biblioteket satsat på flerspråkighet och program för den internationella publiken är det tydligt att det svenska språket bara ansetts vara ett av de övriga språken som inkluderats, inte ett språk som är lika viktigt som finskan.

Eftersom den finskspråkiga befolkningen är betydligt större än den svenskspråkiga befolkningen i Finland är det rätt naturligt att finskan är synligare i offentliga evenemang. Detta ska dock inte betyda att svenskan görs osynlig. Ofta antas det kanske att alla finlandssvenskar ändå förstår finska, så den svenskspråkiga publiken kan njuta av program på båda språken. Det är intressant att denna förmodade tvåspråkighet är relativt ensidig: det är sällan som man hör argumentet att den finska befolkningen borde förstå program på det andra officiella nationalspråket.

Att osynliggöra svenskan i Finland är att osynliggöra en del av det finländska samhället. För den svenskspråkiga befolkningen räcker det inte med löften om att Ode kommer att förse sina kunder med svensk service då biblioteket öppnar. Även om daglig kundservice på svenska absolut är mycket viktigt, är det lika betydelsefullt att det svenska språket också representeras i offentliga statliga evenemang.

Janine Strandberg doktorand i språkvetenskap, Sjundeå

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning