"Svenskan inför större utmaningar än på länge"

– Jag skulle önska att regeringen hade varit mer lyhörd, sade Anna-Maja Henriksson i Vasa på söndag. Bild: Arash Matin

Svenska dagen kan inte vara den enda dagen då vi ställer oss frågan hur det riktigt går för svenska språket i det tvåspråkiga Finland, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson, som talade vid Foltingets huvudfest i Vasa.

– Just nu, vill jag hävda, ställs svenska språket i Finland inför större utmaningar än på länge. Jag har under det senaste halvåret träffat en hel del människor runt om i Svenskfinland. Oron är påtaglig. Det gäller vården, det gäller medierna på svenska, det gäller utbildningen och det gäller attitydklimatet som man upplever att hårdnat.

Henriksson undrar vad som har hänt.

– När har någon senast hört någon minister i nuvarande regering nämna nationalspråksstrategin, än mindre hänvisa till den för att hitta stöd för pågående reformer. Nej, den har tyvärr för regeringen Sipilä blivit en handling som satts i mapp Ö, sade Henriksson.

Hon rekommenderar att samtliga ministrar i regeringen skulle ögna igenom den eller åtminstone se till att deras medarbetare gör det.

– Då skulle man kanske bättre förstå varför det är så viktigt att göra grundliga konsekvensbedömningar i samband med större förvaltningsreformer. Då kanske man också skulle inse att det man just nu håller på att göra inom en rad olika samhällsområden inte är ägnat att på sikt stärka det svenska och tvåspråkiga Finland.

För några veckor sedan deltog cirka 10 000 personer på Vasa torg i en manifestation för Vasa Centralsjukhus status som fulljoursjukhus. Inte heller den manifestationen bet på den centerledda regeringen, konstaterar Henriksson.

– Bästa vänner, jag har mången gång frågat mig själv varför det ska vara så här svårt? Varför kan vi inte ha en situation i vårt land, en gemensam uppfattning om att det är till hela landets fördel att se till att reformer genomförs så att ingen minoritet behöver känna sig överkörd ? Varför kan inte utgångspunkten vara, att man skulle lyssna till de förslag som kommer från Folktinget och från dem som representerar de svenskspråkiga och tvåspråkiga i riksdagen.

Henriksson upplever det som "rent av motbjudande, att det än en gång ska bli grundlagsutskottet som ska slå fast huruvida regeringens förslag klarar grundlagsnålsögat eller inte".

– Ett antal språkberättelser som tidigare regeringar avgett, ett antal internationella rekommendationer och nu även medborgarnas starka reaktioner borde räcka för att regeringen skulle välja en försonlig väg. Jag skulle önska att regeringen hade varit mer lyhörd, speciellt gentemot medborgarna, då det gäller olika lösningsmodeller, sade Henriksson i sitt Svenska dagen-tal. 

Ett​ ​hem​ ​med​ ​historia,​ ​och​ ​en​ ​önskan​ ​att​ ​bevara​ ​det​ ​gamla

Många drömmer om ett hem med en lång historia och spännande anekdoter, men för Michaela Borup och Mathias Furuhjelm är det verklighet. 2.4.2020 - 00.00

Mer läsning