Svenskan central för utbildningshistorien

Man kan säga att det svenska språket är ett viktigt språk och en fördel på den finska arbetsmarknaden.

Utbildning är en central del av Finlands utvecklingshistoria. Alla har möjligheter att utbilda sig oavsett bakgrund. Kompetens på hög nivå har byggt upp en jämlik välfärdsstat som Finland kan vara stolt över. Det svenska språket som utbildningsspråk har varit central för Finlands utbildningshistoria.

Befolkningens höga utbildningsnivå har stimulerat Finlands ekonomi. Det omfattande utbildningssystemet har gjort Finland till ett modernt, teknologiskt och innovativt land och därför har Finland globalt ansetts vara en mycket konkurrenskraftig nation.

Å andra sidan har det finländska utbildningssystemet globalt betraktats som en förebild efter att Finland toppat det internationellt erkända rankningsindexet. Men under de senaste åren har Finland förlorat sin ledande position och fallit till en femte plats. Regeringen borde ha gett denna fråga mer uppmärksamhet i stället för att fokusera på svenskundervisningen. Det verkar som om den nuvarande regeringen kommer med fel lösning för utbildningsfrågor, att skära ner utbildningskostnaderna är ett annat exempel.

Kultur-, idrotts- och europaminister Sampo Terho föreslår att gymnasieelever ska kunna studera svenska frivilligt. Enligt Terho är svenska inte nödvändigt i arbetslivet. Personligen har jag en annan åsikt: att kunna svenska i Norden är en rikedom – man kan söka arbete i alla nordiska länder inklusive Finland.

När jag kom till Finland visste jag att landet är tvåspråkigt. Jag bestämde mig för att lära mig båda språken. Inbördeskriget i Somalia i 1991 förstörde mina planer och ambitioner att få en högre utbildning vid det somaliska nationaluniversitetet i Mogadishu. Men jag har kunnat förverkliga min dröm här i Finland på svenska vid Åbo Akademi i stället för på italienska som är undervisningsspråk på nationaluniversitetet i Mogadishu. Tack vare mina kunskaper i svenska var min första arbetsintervju på en cellulosaindustri i Sverige. Jag har skrivit arbetsansökan på svenska och det är helt säkert att om jag hade skrivit den på engelska skulle jag inte ha kallats till arbetsintervjun.

Nu är jag verkligen glad att kunna svenska eftersom det ger mig fler möjligheter och nätverk både i Finland och i Norden.

Finland är en del av det nordiska samhället ur alla synvinklar – ekonomiska, politiska och kulturella. Att kunna kommunicera på svenska i Norden är mycket viktigt eftersom man i alla nordiska länder blir förstådd på svenska. Man kan säga att det svenska språket är ett viktigt språk och en fördel på den finska arbetsmarknaden. Sverige är till exempel Finlands viktigaste handelspartner både när det gäller export och import. Förutom andra faktorer anser jag att svenska språket är den katalysator som främjar den ekonomiska relationen mellan Finland och Sverige.

Arshe Said ordförande för Finlands somaliska förbund och forskare vid Aalto-universitetet

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning