"Tre partier prioriterar inte svenska väljare"

Alla riksdagspartier utom Sannfinländarna deltog i Svenska Yles tvåspråkiga partiledardebatt. Bild: SPT/Catariina Salo

Partierna var överens om mycket när det gäller vården, klimatet och utbildningen, men när debatten handlade om praktiska tillämpningar syntes en tydlig skiljelinje mellan vänstern och högern. I frågan om jouren vid Vasa centralsjukhus hettade det till mellan SFP:s Anna-Maja Henriksson och Centerns Katri Kulmuni.

Alla partiledare hade bjudits in till Svenska Yles stora tvåspråkiga valdebatt, men tre av partiledarna avstod. Statsminister Juha Sipilä (C) och finansminister Petteri Orpo (Saml) hänvisade till brådska och Sannfinländarnas Jussi Halla-aho blev förkyld i sista minuten. Centern representerades i stället av Katri Kulmuni och Samlingspartiet av inrikesminister Kai Mykkänen. Sannfinländarna hade däremot ingen representant på plats eftersom ingen i partiledningen valde att ställa upp.

– Det här är en väldigt tydligt signal. Det här är tre partier som inte prioriterar svenska och tvåspråkiga väljare, sade Åsa von Schoultz, professor i statskunskap vid Helsingfors universitet.

Hon deltog i sändningen i egenskap av kommentator tillsammans med Kimmo Grönlund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi.

– Det är synd, ofta är de tvåspråkiga debatterna bättre, partiledarna är mer äkta, sade von Schoultz.

Vem ska minska utsläppen?

I debatten om klimatet hettade det till ordentligt mellan partiledarna. Partierna är överens om att vi ska nå klimatmålet på högst 1,5 graders global uppvärmning, men det råder meningsskiljaktigheter kring vem som ska svara för åtgärderna.

Vänsterförbundets Li Andersson lyfte upp att det är nu som vi måste föra en ambitiös klimatpolitik.

– Det blir mycket allvarligare för tillväxten och dyrare för näringslivet om vi misslyckas med att lösa klimatkrisen.

Hon fick medhåll av De grönas Pekka Haavisto som vill att vi kräver mer av industrin och att statsbudgeten inte ska gynna fossila bränslen. Centerns Kulmuni kontrade med att vi inte kommer att få några nya innovationer om stöden till industrin minskar.

Haavisto å sin sida påminde om svaveldirektivet stötte på stort motstånd i början innan det trädde i kraft 2016.

– Nu är det stora företag i stil med Wärtsilä som investerar i ny teknologi för att vi har en hårdare lagstiftning.

Svenska folkpartiets Anna-Maja Henriksson sade att vi i stället måste satsa mer på utbildning.

– Vi måste förstå att vår framtid hänger ihop med befolkningens kunskapsnivå. Det finns alla möjligheter att förbättra samarbetet mellan näringslivet och universiteten och högskolorna.

Svenska Yles tvåspråkiga partiledardebatt leddes av Marianne Sundholm och Jonna Nupponen. Bild: SPT/Catariina Salo

Kulmuni och Henriksson rök ihop

Vården har dominerat diskussionen under den gångna regeringsperioden. Det syntes också under måndagskvällens debatt, där både frågan om personaldimensioneringen inom äldreomsorgen och den omfattande jouren för Vasa centralsjukhus fick debatten att hetta till.

Alla partier är i princip överens om att man bör lagstifta om en personaldimensionering på 0,7 vårdare, alltså sju vårdare per tio klienter. Samlingspartiet har inte tidigare velat förbinda sig till någon siffra. Därför väckte Mykkänen förvåning bland de övriga debattörerna genom att först säga att 0,7 inte är ett problem för partiet.

– Petteri Orpo svarade senast i går nej på samma fråga, kommenterade Andersson.

Mykkänen preciserade senare att man inte bör fästa sig vid en siffra utan se personaldimensioneringen som en del av en större helhet. Haavisto betonade vikten av att återinföra finländarnas förtroende för vården. Han är bekymrad över att den tredje sektorn uteblivit i debatten.

Både Haavisto och SDP:s Antti Rinne betonade vikten av att få äldreomsorg på sitt modersmål. Rinne upprepade det han också tidigare sagt att Vasa centralsjukhus måste få sin omfattande jour.

– Det är helt klart att skolsvenskan inte räcker till för att trygga vård på svenska, sade Rinne.

Det hettade till när Henriksson och Kulmuni debatterade den omfattande jouren i Vasa.

– 2017 sökte 25 svenskspråkiga Vasabor vård i Seinäjoki, sade Kulmuni med tillägget att man måste följa med läget.

– Men i Vasa-regionen finns det 100 000 som behöver vård på svenska. Grundlagsutskottet har tre gånger sagt att en omfattande jour i Vasa är det bästa alternativet för svenskan. Det handlar om principen, sade Henriksson.

Svenska Yles tvåspråkiga partiledardebatt sändes på Yle Fem och Arenan på måndag kväll. Bild: SPT/Catariina Salo

Bara Mykkänen och Henriksson räckte upp handen som svar på frågan om man ska få tjäna pengar på de äldre. Mykkänen påpekade att det också finns vårdföretag som gör bra ifrån sig men att man måste övervaka kvaliteten och se till att missbruk inte sker. Sampo Terho och Sari Essayah efterlyste sanktioner för de företag som misskött sig.

Andersson och Rinne vill åtgärda problemet med vinstdrivande bolag. Andersson nämnde att man via lagstiftningen kan påverka i vilken mån privata bolag får göra vinst. Som exempel nämnde hon lagstiftningen om grundskolan, där privata bolag får producera tjänster men inte göra vinst.

– Samma borde man skriva in i lagen om småbarnspedagogik och när det gäller vård för personer med funktionsnedsättning eller andra grupper, sade Andersson.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning