Svenska Yle: Ungefär tio procent av flödesmusiken är inhemsk

Svenska Yles musikchef Amie Borgar. Bild: Bjorn Fagerholm

Flödesmusiken ska passa många öron och varje timme ska det höras något på svenska, säger Svenska Yles musikchef Amie Borgar.

HBL ber Svenska Yles musikchef Amie Borgar förklara hur flödeslistorna byggs upp och enligt vilka kriterier musiken väljs. Det sker genom redaktionella beslut, säger Borgar. Man ordnar regelbundet ett...