Svenska Yle: Stockholms Spårvägar är intresserade av Åbo och Tammerfors

Kollektivtrafikoperatören Stockholms Spårvägar vill lägga bud på spårvagnstrafik i Åbo och Tammerfors.

– Vi är mycket intresserade av hur situationen utvecklas i Åbo. Går politikerna in för att bygga spårvägar ser vi noggrant på läget, säger Stockholms Spårvagnars marknadschef Thomas Lange till Yle Åboland.

Lange är i Åbo på inbjudan av De grönas Mikko Laaksonen. Enligt Lange är sannolikheten stor att kollektivoperatören lägger ett bud.

Stockholms Spårvagnar har verksamhet i Stockholm, i Odense och i Bergen.

Åbos spårvagnstrafik avvecklades 1972, men funderar staden på att införa spårvägar eller superbussar.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46