Svenska Yle samordnar dramaproduktionen

Det dramaturgiska kunnandet ska stärkas på Svenska Yles nya dramaavdelning, berättar Maria Lundström, ansvarig producent för kultur, drama och dokumentärer. Bild: Kimmo Metsäranta

En ny dramachef ska ansvara för dramaproduktioner i radio, tv och på webben. Samtidigt byter Radioteatern namn till Audiodrama.

Svenska Yles dramaproduktion genomgår flera förnyelser. Just nu söker man en ny producent med ansvar för det finlandssvenska dramautbudet i tv, radio och på webben.– Dramaproduktionen kommer fortsättn...