Svenska Yle: Kommuner i Österbotten vill ta över verksamheten vid Kårkullas enheter

Sofia Ulfstedt är samkommunsdirektör vid Kårkulla. Arkivbild. Bild: SPT/Stefan Holmström

Samkommunen Kårkullas samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt säger till Svenska Yle att Kårkullas verksamhet är hotad om samkommunen tappar klienter.

Kommunerna i Jakobstadsområdet vill ta över verksamheten vid boendeenheter som för tillfället drivs av Kårkulla samkommun, rapporterar Svenska Yle.

Enligt Svenska Yle vill social- och hälsovårdsverket i Jakobstad påbörja övertagandet av Kårkullas uppgifter med att flytta över enheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning i egen regi.

Sofia Ulfstedt, samkommunsdirektör vid Kårkulla, säger till Svenska Yle att kommunernas planer kan rasera Kårkullas verksamhet.

–  Volymen på klientmassan i dag är ganska nära den kritiska gränsen, om den sjunker ytterligare blir det svårt att upprätthålla den här servicen.

Enligt Ulfstedt kan de aktuella planerna ha konsekvenser för Kårkullas verksamhet i hela Svenskfinland.

–  Där det finns en väldigt stark finsk majoritet kommer de svenskspråkiga brukarna att föras samman med de finska om vi inte har en egen svenskspråkig organisation, säger hon till Svenska Yle.

Kårkulla samkommun har sammanlagt 43 serviceenheter runtom i Svenskfinland.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning