Svenska Yle: Folkhälsan orolig för konsekvenserna av de nya anvisningarna för skyddsutrustning

Folkhälsans vd Gun Eklund. Bild: Mikko Käkelä/HBL-arkiv

Gun Eklund, vd för Folkhälsan, uppger till Svenska Yle att hon anser att Social- och hälsoministeriets förslag om användning av skyddsutrustning är missvisande.

Social- och hälsovårdsministeriet ska fatta beslut om skyddsutrustning som används på vårdenheter. Gun Eklund, vd för Folkhälsan, är orolig för vilka konsekvenser de nya anvisningarna kan få. Det skriver Svenska Yle.

Beslutet ska ersätta de tidigare anvisningarna och blir mer bindande, vilket Eklund godtar.

– Det som bekymrar oss är att beslutet endast omfattar hälften av de utrustningskrav som nämns i det tidigare regelverket, säger Eklund till Svenska Yle.

Folkhälsan befarar att beslutet blir missvisande och kan leda till att man inte använder tillräcklig skyddsutrustning på vårdenheterna. Förslaget upplevs som mindre strikt.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning