Svenska Yle: Dödsskjutningsdomen i Syndalen är överklagad

Olycksutredningscentralen presenterade sin utredning av fallet sommaren 2016. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Både åklagaren och målsägandena har överklagat domen som gäller dödsskjutningen på försvarets övningsområde i Syndalen. Ärendet går därför vidare till hovrätten.

Domen gäller den händelse då en officerselev avled i samband med en skjutövning i mörker i Syndalen i december 2015.

Befälet som ledde skjutningen dömdes till villkorligt fängelse. Officerseleven och eldverksamhetens övervakare dömdes till 30 respektiver 60 dagsböter. Alla tre dömdes för tjänstebrott och dödsvållande.

Tingsrätten ansåg däremot att hela övningens ledare inte hade försummat att se till att beväringarna hade tillräcklig erfarenhet av skjutning i mörker. Därför förkastades det åtalet.

Rättegången hölls i Västra Nylands tingsrätt i oktober 2017 och domen gavs den första december.

Eftersom dödsskjutningen i Syndalen är ett militärärende, kommer ärendet att vidarebehandlas vid hovrätten i Helsingfors, skriver Svenska Yle.

Ärenden från Västra Nylands tingsrätt går i vanliga fall vidare till Åbo hovrätt.

Helsingfors hovrätt har inte fått ta del av besvären ännu och kan därför inte uppge vad som ligger bakom missnöjet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning