Svenska Yle: Centralhandelskammaren kritisk till ny ombudsman för livsmedelsmarknaden

Enligt Centralhandelskammarens ordförande behöver Finland inte en särskild livsmedelsmarknadsombudsman eftersom Centralhandelskammarens opinionsnämnd för god affärssed redan motverkar och förebygger orättvisor i avtalen mellan lantbruksproducenterna och uppköparna, rapporterar Svenska Yle.

Jord- och skogsbruksministeriet strävar efter att förbättra de finländska lantbruksproducenternas ställning genom att inrätta en tjänst för en livsmedelsmarknadsombudsman, men förslaget stöter på kritik, skriver Svenska Yle.

Livsmedelsmarknadsombudsmannens uppgift skulle vara att se till att handeln mellan lantbruksproducenterna och dem som köper deras produkter skulle vara rättvis. Livsmedelsmarknadsombudsmannen skulle bland annat ha befogenheter att dra en part inför marknadsdomstolen.

Enligt Svenska Yle stöder lantbruksproducenterna förslaget medan handelns och industrins intresseorganisationer motsätter sig det. Paula Saloranta, ordförande för Centralhandelskammaren, påpekar att Centralhandelskammaren redan har en opinionsnämnd vars uppgift är att ge utlåtanden om huruvida en åtgärd inom näringsverksamheten strider mot god affärssed eller inte.

– Vi har sex experter från jordbrukssidan, industrin och handeln, och ombudsmannen skulle bara vara en till, säger Saloranta, som själv är generalsekreterare för opinionsnämnden för god affärssed, till Svenska Yle.

Saloranta anser att Centralhandelskammarens opinionsnämnd fungerat bra och lyckats motverka orättvisor i avtalen mellan lantbruksproducenterna och uppköparna.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03