Svenska Yle berett att begränsa utbud på webben – HBL gläds åt jämnare spelplan

I dag har Yle en konkurrensfördel då bolaget finansieras genom en medieavgift i samband med beskattningen. Kommersiella medier, som Hufvudstadsbladet, är beroende av annonsintäkter och prenumerationsavgifter. Till vänster Johanna Törn-Mangs, som är direktör på Svenska Yle. Till höger Susanna Landor, chefredaktör för HBL. Bild: Ilmari Fabritius/Timo Kari/HBL-arkiv

Regeringen vill begränsa Yles textinnehåll på webben, också på svenska, för att respektera EU:s regler om konkurrens. Hufvudstadsbladets chefredaktör gör tummen upp och Svenska Yle säger sig vara redo för förändringen.

Regeringen föreslår att Rundradiolagen ska ändras så att det textinnehåll som Yle publicerar på webben i högre grad ska kopplas till bolagets audiovisuella material. Förslaget går till riksdagsbehandl...