Svenska Yle belyser ekonomifrågor ur många olika perspektiv

Vi uppfyller med andra ord vårt public service-uppdrag genom att erbjuda publiken ett brett spektrum av innehåll där olika röster och perspektiv lyfts fram.

Anna Lillkung kritiserar i sin Impuls-kolumn (HBL 10.3) podden Snålmannen och Spargrisen och undrar bland annat varför Svenska Yle har ett innehåll med en så specifik vinkling.

Podden Snålmannen och Spargrisen är en av Svenska Yles många poddar. Det är en nischad produkt som bygger på personerna som gör den och deras syn på sin privatekonomi: att spara och investera för att kunna pensionera sig vid 40. I podden diskuteras också moraliska dilemman med att lämna arbetslivet tidigt. Vi har full förståelse för att temat i podden kan upplevas provocerande och att alla poddar inte faller alla lyssnare i smaken.

Poddar är till sin natur nischade och har ofta sina trogna lyssnare; en del föredrar ett visst ämne och andra ett helt annat då de väljer vad de ska lyssna på. Men självklart är det viktigt att vi är relevanta för alla och att det finns en balans i vårt poddutbud. För Svenska Yles del skapas den balansen genom ett brett utbud över tid. Vi lanserar nya poddar hela tiden och ser kontinuerligt över vilka slags poddar vi har och vad som saknas.

Ekonomi har redan länge varit ett aktuellt ämnesområde som intresserar många, därför har vi också lanserat två väldigt olika ekonomipoddar där det nyaste tillskottet är I pengarnas värld som Lillkung också nämner.

Förutom de här poddarna bevakar vi ekonomifrågor dagligen ur olika synvinklar i vårt nyhetsutbud och behandlar dem också i Nyhetspodden som utkommer varje vardag. Vi uppfyller med andra ord vårt public service-uppdrag genom att erbjuda publiken ett brett spektrum av innehåll där olika röster och perspektiv lyfts fram – också sådana som är diametrala motsatser till Snålmannen och Spargrisen.

Annika Löfgren, ansvarig producent, Fakta, Anna Forth, redaktionschef, Svenska Yle

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning