Svenska Teaterns ställning tryggas, Anna-Maja Henriksson gläder sig

Att Svenska Teaterns finansiering nu tryggas är en viktig markering för det svenska i Finland, säger Anna-Maja Henriksson. Bild: Pressbild/SFP

Svenska Teaterns ställning som finlandssvensk nationalscen tryggas i och med statsrådets beslut om att reformera statsandelssystemet för scenkonst.

– Svenska Teatern är en viktig del av den finländska teaterkonsten och har länge i praktiken haft ställning som den svenskspråkiga nationalscenen, säger en strålande glad SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson i ett pressmeddelande.

Statsrådet beslöt på torsdagen att statsandelssystemet för scenkonst reformeras. Hela paketet omfattar såväl teatrar som orkestrar i Finland och är en välkommen reform. Enligt lagförslaget tryggas också Svenska Teaterns finansiering. En ny lag om främjande av scenkonst ska ersätta den gällande teater- och orkesterlagen.

– Svenska Teaterns ställning inom det svenskspråkiga teaterfältet påminner i många avseenden om den ställning som Finlands Nationalteater har inom det finskspråkiga teaterfältet. Vi förverkligar nu regeringsprogrammets skrivelse om att Svenska Teaterns ställning och finansiering som nationell huvudscen tryggas i samband med statsandelsreformen för performativ konst, säger Anna-Maja Henriksson.

– Det är en viktig markering för det svenska i Finland att finansieringen för Svenska Teatern nu tryggas till en nivå som möjliggör verksamhet som en nationell teater ska ha. Gediget arbete har burit frukt i denna viktiga fråga, avslutar Henriksson.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning