Svenska Teaterns beslut: Chefer får gå

Bild: HBL-arkiv/Cata Portin

Samarbetsförhandlingarna på Svenska Teatern som inleddes den 29 maj har slutförts. Fem anställda, främst i chefsposition, tvingas lämna teatern.

Utgångspunkten för förhandlingarna, som omfattade hela personalen förutom skådespelarna, var att minska antalet årsverken med 9 genom uppsägningar, permitteringar eller överföringar till anställning på deltid.

Resultatet av förhandlingarna är att fem anställda lämnar teatern. Teaterns ledning uppger att det främst handlar om personer i chefsposition.

Motiveringen till beslutet är enligt ledningen att organisera arbetet på ett nytt sätt och minska arbetskraften på grund av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker.

– Syftet med samarbetsförhandlingarna var att uppnå en plattare organisation samtidigt som det var nödvändigt att se över den ansträngda ekonomin som beror på ett ackumulerat underskott på 2,7 miljoner från tidigare år. Nu får vi utrymme att effektivera verksamheten genom en nödvändig förändring i organisationen, säger teaterchef Joachim Thibblin som tillträdde på heltid i augusti i fjol.

Varför väljer teatern att sparka chefer?

– Man plattar inte till en organisation nerifrån.

Vilka typer av arbetsuppgifter faller bort?

– Jag går ogärna in på de specifika befattningarna då de berör enskilda personer. Men det handlar främst om befattningar på produktionssidan. Jag vill betona att orsakerna enbart är ekonomiska och produktionsmässiga, inte personliga.

Vilken är alltså den nödvändiga förändringen som ska drivas genom?

– Som sagt har vi en ansträngd ekonomi med ett ackumulerat underskott som går många år tillbaka i tiden. Vi måste se över våra arbetssätt för att nå besparingar. Vi vill säkra att verksamheten och publiktillströmningen kan fortsätta.

Hur mycket sparar ni på uppsägningarna?

– Själva förhandlingsresultatet förväntas ge en årlig besparing på ungefär 270 000 euro, men meningen är att spara på lång sikt. Vi måste se över hur vi producerar innehåll och vilket utbud vi ska ha.

Vad är det till exempel som tidigare gått fel när man nu vill stöpa om processerna på teatern?

– Under de senaste åren har det gjorts många stora, tunga musikaluppsättningar som blivit väldigt dyra för teatern. De har köpts in som färdiga lösningar som vi inte kunnat påverka. När vi nu gör till exempel Chess handlar det om ett nytt sätt att producera, där man ger den lokala producenten mer frihet att avgöra hur musikalen ska produceras. Det ger oss alltså större möjligheter att göra en egen version.

– Det här gäller inte enbart musikalerna, utan hur vi planerar verksamheten för Stora scenen på teatern överlag, tillägger Thibblin.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning