Svenska Teatern satsar på den finskspråkiga publiken

Scenspråket kommer fortsättningsvis vara svenska men föreställningarna ska vara mer tillgängliga för finskspråkiga. Bild: Charlotte Winberg/SPT

Svenska Teatern vill locka en större publik och försöker därför sänka tröskeln för finskspråkiga att komma till teatern.

Svenska Teatern i Helsingfors satsar stort på att locka en finskspråkig publik till sina föreställningar. Bland annat ska alla föreställningar textas till finska, teatern ska göra mer marknadsföringsmaterial på finska och en av de två publikarbetarna ska enbart jobba för den finskspråkiga publiken.

– Jag har redan märkt att många finskspråkiga inte känner till det här huset och vet inte att vi har textning på finska. Det har varit jättespännande och givande att börja planera den tvåspråkiga och finskspråkiga verksamheten och fundera ut publikarbetsformer där vi ännu bättre kan inkludera alla, säger publikarbetaren Juulia Salonen i ett pressmeddelande.

Scenspråket kommer fortsättningsvis vara svenska men föreställningarna ska vara mer tillgängliga för finskspråkiga. En del föreställningar textas även till engelska. Satsningen förverkligas med stöd av Kulturfondens Hallå–projekt.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning